Skip to main content

Stek succesvol voor Enduris in geschil met Arkema

Advocaat:
Jan Erik Janssen

Stek heeft de regionale energienetbeheerder Enduris met succes bijgestaan in een beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) van het chemische bedrijf Arkema. Arkema was in beroep gegaan tegen het geschilbeslechtingsbesluit van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) waarin de ACM de klacht van Arkema had afgewezen en geoordeeld had dat Enduris de juiste transporttarieven elektriciteit in rekening brengt. Het CBb laat het geschilbeslechtingsbesluit in stand en verklaart het beroep van Arkema ongegrond.

Klik hier voor de uitspraak.