Publicaties

Kroniek Bestuurdersaansprakelijkheid 2022: trends en ontwikkelingen

Bestuurders en commissarissen van nationale en internationale ondernemingen krijgen de laatste jaren steeds vaker te maken met aansprakelijkstellingen en gerechtelijke …

Alternative data en het voorwetenschapsbegrip: een eigentijdse blik op het niet-openbaarheidsvereiste en het concreetheidsvereiste

Afl. 9, 2023 K. Groeneveld & M. Giltjes, Ondernemingsrecht 2023/58 Alternative data wordt gebruikt voor het nemen van beleggingsbeslissingen en schept …

Bevoegdheidsuitspraak in recente zaak tegen Google bevestigt Sumal’s aansprakelijkheidstoets: een referentiekader voor toekomstige schadevorderingen?

Stek’s Competition Litigation team heeft zojuist een blogpost gepubliceerd op Kluwer Competition waarin zij dieper ingaan op een recente uitspraak …

EU-noodverordening voor versnelde inzet van hernieuwbare energie: implicaties voor nieuwe projecten in Nederland

In mei 2022 heeft de Europese Commissie het REPowerEU-plan voorgesteld, als reactie op de verstoring van de mondiale energiemarkt als …

De integriteit en transparantie van Europese energiemarkten: ruim een decennium REMIT

REMIT bestaat ruim een decennium en de integriteit en transparantie van de Europese energiemarkt staat meer dan ooit op de …

Gesyndiceerde financiering en Mulder/CLBN – Een voor allen, allen voor een?

Merijn Batteram gaat in deze publicatie in Onderneming & Financiering in op enkele onzekerheden die voortvloeien uit het arrest Mulder/CLBN …

Een noot bij Rb. Rotterdam 21 september 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:7549 (Braskem), JBPr 2022/83

Tanja Schasfoort en Jochem Wind schreven voor de nieuwe aflevering van JBPr een annotatie bij de uitspraak van de rechtbank …

Summer update SDE++ subsidy scheme: 2022 and beyond

In Nederland kunnen producenten van duurzame energie of CO2-reduceende technologieën subsidie aanvragen op basis van de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie …

De duurzaamheidsambities van de Commissie: groene woorden, grijze daden

Linde Bremmer en Zita van den Bosch hebben een opinie geschreven in het recente themanummer Duurzaamheid van het tijdschrift Mededingingsrecht …

S.L. Boersen & J. Wind, een noot bij een arrest van het hof Den Bosch, JBPr 2022/30

Simon Boersen en Jochem Wind schreven een noot bij het arrest van het hof Den Bosch van 31 augustus 2021 …

Offshore wind energy developments in the Netherlands: road to 2030 and beyond

Windenergie op zee speelt een cruciale rol in het behalen van de Nederlandse klimaatdoelen en de transitie naar een emissie-vrij …

Green horizons: new regulation for green hydrogen in the Netherlands

Groene waterstof wordt gezien als essentieel om industriële processen en de energievoorziening te verduurzamen. Zowel Nederland als de Europese Unie …

Uitgelicht

Publicatie:

Het voorleggen van MVO-kwesties aan de
Ondernemingskamer is een schijnoplossing