Publicaties

Opschalen van groene waterstof: mogelijkheden en belemmeringen binnen het huidige juridische kader

In dit artikel bespreken Bart van Oorschot en Veii Jacobs de kansen en belemmeringen voor de opschaling van groene waterstofproductie …

Het Hongaarse banken-arrest: vlees doch vis en een eendentest voor doelbeperkingen

In het recente Hongaarse Banken-arrest heeft Hof van Justitie van de EU het concept van de doelbeperking in het kartelverbod …

Heat Act 2: key points for investors

Het conceptwetsvoorstel ‘Wet collectieve warmtevoorziening’ (de ‘Warmtewet 2’) lag tot en met 3 augustus 2020 ter consultatie. Dit conceptwetsvoorstel – …

Wetsvoorstel CO2-heffing industrie

In deze bijdrage bespreekt Jan Erik Janssen de consultatieversie van het wetsvoorstel CO2-heffing industrie. Deze nationale heffing vormt een aanvulling …

Energie audits

In deze bijdrage bespreekt Jan Erik Janssen het wat, waarom en hoe van energie audits in Nederland. Dit artikel is …

Nederland als hub voor groene waterstof

In deze bijdrage bespreken Veii Jacobs, Bart van Oorschot en Jan Erik Janssen de Kabinetsvisie waterstof en de stappen die …

Stek draagt bij aan de “International Comparative Legal Guide to International Arbitration 2019”

Samen met andere toonaangevende buitenlandse advocatenkantoren heeft Stek een bijdrage geleverd aan de “International Comparative Legal Guide to International Arbitration …

NVB introduceert modelakte om financiering van zonnepanelen te bevorderen

In deze korte bijdrage bespreekt Bianca Mwangi de ‘Modelakte Opstalrecht Zonnestroomsysteem’ die de Nederlandse Vereniging van Banken in september 2018 …

Een bespiegeling over de exceptieclausule van art. 10.8 BW

In dit artikel bespreken Lodewijk Vonken en Paul Vonken de exceptieclausule van art. 10:8 BW, toegespitst op de incorporatieleer. Het …

ACM-toets ziekenhuissamenwerking moet beter

Gülbahar Tezel (PwC) en Berend Reuder deden onderzoek naar ziekenhuisconcurrentie, waarbij zij ook met ziekenhuizen spraken over de markt en …

Nieuwe wet beoogt gaswinning uit het Groningenveld te minimaliseren

Dit korte artikel bespreekt de Wet tot wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de …

Interview M&A Community: Veel deals in de IT-sector

Ruben Tros, partner bij Stek en gespecialiseerd in M&A, kijkt positief op 2019. “Ik zie dat de markt goed blijft, …

Uitgelicht

Het Hongaarse banken-arrest: vlees doch vis en een eendentest voor doelbeperkingen

In deze annotatie bespreekt Ruben Elkerbout het arrest en de lezenswaardige conclusie van de Advocaat-Generaal alsook de impact die het arrest zal hebben op de mededingingspraktijk.