Publicaties

Artikel: "Wetsvoorstel vifo: alweer een wet tegen ongewenste overnames"

In het artikel “Wetsvoorstel vifo: alweer een wet tegen ongewenste overnames” in De Jurist wordt ingegaan op het recente wetsvoorstel …

De geautoriseerde vergadering: een bescherming van aandeelhoudersrechten of een hoeder van het vennootschappelijk belang?

Recent is het artikel van Jochem Wind gepubliceerd in het Tijdschrift Ondernemingsrecht. In zijn artikel besteedt Jochem aandacht aan de …

Tariefregulering nettarieven energie 2022-2026

De Autoriteit Consument en Markt is druk met haar methodebesluiten voor de tariefregulering van de nettarieven energie 2022-2026. In dit …

Arrest Crown van Gelder - verduidelijking reikwijdte geschillenbeslechtingsprocedure in de Elektriciteitswet?

Op basis van de Europese Elektriciteitsrichtlijn en de Elektriciteitswet 1998, kunnen partijen in Nederland door middel van een geschillenbeslechtingsprocedure buitengerechtelijk …

Opschalen van groene waterstof: mogelijkheden en belemmeringen binnen het huidige juridische kader

In dit artikel bespreken Bart van Oorschot en Veii Jacobs de kansen en belemmeringen voor de opschaling van groene waterstofproductie …

Het Hongaarse banken-arrest: vlees doch vis en een eendentest voor doelbeperkingen

In het recente Hongaarse Banken-arrest heeft Hof van Justitie van de EU het concept van de doelbeperking in het kartelverbod …

Heat Act 2: key points for investors

Het conceptwetsvoorstel ‘Wet collectieve warmtevoorziening’ (de ‘Warmtewet 2’) lag tot en met 3 augustus 2020 ter consultatie. Dit conceptwetsvoorstel – …

Wetsvoorstel CO2-heffing industrie

In deze bijdrage bespreekt Jan Erik Janssen de consultatieversie van het wetsvoorstel CO2-heffing industrie. Deze nationale heffing vormt een aanvulling …

Energie audits

In deze bijdrage bespreekt Jan Erik Janssen het wat, waarom en hoe van energie audits in Nederland. Dit artikel is …

Nederland als hub voor groene waterstof

In deze bijdrage bespreken Veii Jacobs, Bart van Oorschot en Jan Erik Janssen de Kabinetsvisie waterstof en de stappen die …

Stek draagt bij aan de “International Comparative Legal Guide to International Arbitration 2019”

Samen met andere toonaangevende buitenlandse advocatenkantoren heeft Stek een bijdrage geleverd aan de “International Comparative Legal Guide to International Arbitration …

NVB introduceert modelakte om financiering van zonnepanelen te bevorderen

In deze korte bijdrage bespreekt Bianca Mwangi de ‘Modelakte Opstalrecht Zonnestroomsysteem’ die de Nederlandse Vereniging van Banken in september 2018 …

Uitgelicht

Arrest Crown van Gelder

Verduidelijking reikwijdte geschillenbeslechtingsprocedure in de Elektriciteitswet?