Publicaties

Summer update SDE++ subsidy scheme: 2022 and beyond

In Nederland kunnen producenten van duurzame energie of CO2-reduceende technologieën subsidie aanvragen op basis van de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie …

De duurzaamheidsambities van de Commissie: groene woorden, grijze daden

Linde Bremmer en Zita van den Bosch hebben een opinie geschreven in het recente themanummer Duurzaamheid van het tijdschrift Mededingingsrecht …

S.L. Boersen & J. Wind, een noot bij een arrest van het hof Den Bosch, JBPr 2022/30

Simon Boersen en Jochem Wind schreven een noot bij het arrest van het hof Den Bosch van 31 augustus 2021 …

Offshore wind energy developments in the Netherlands: road to 2030 and beyond

Windenergie op zee speelt een cruciale rol in het behalen van de Nederlandse klimaatdoelen en de transitie naar een emissie-vrij …

Green horizons: new regulation for green hydrogen in the Netherlands

Groene waterstof wordt gezien als essentieel om industriële processen en de energievoorziening te verduurzamen. Zowel Nederland als de Europese Unie …

Het voorleggen van MVO-kwesties aan de Ondernemingskamer is een schijnoplossing

Onlangs is de bundel Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2020-2021 (Wolters Kluwer, 2021) verschenen met daarin een bijdrage van …

Geothermie ontwikkelingen in Nederland

Volgens de Nederlandse brancheorganisatie voor geothermie bestaan er momenteel meer dan 20 locaties in Nederland waar geothermische energie wordt gewonnen. …

Artikel: "Wetsvoorstel vifo: alweer een wet tegen ongewenste overnames"

In het artikel “Wetsvoorstel vifo: alweer een wet tegen ongewenste overnames” in De Jurist wordt ingegaan op het recente wetsvoorstel …

J. Wind, 'De geautoriseerde vergadering: een bescherming van aandeelhoudersrechten of een hoeder van het vennootschappelijk belang?’, Ondernemingsrecht 2021/65

Recent is het artikel van Jochem Wind gepubliceerd in het Tijdschrift Ondernemingsrecht. In zijn artikel besteedt Jochem aandacht aan de …

Tariefregulering nettarieven energie 2022-2026

De Autoriteit Consument en Markt is druk met haar methodebesluiten voor de tariefregulering van de nettarieven energie 2022-2026. In dit …

Arrest Crown van Gelder - verduidelijking reikwijdte geschillenbeslechtingsprocedure in de Elektriciteitswet?

Op basis van de Europese Elektriciteitsrichtlijn en de Elektriciteitswet 1998, kunnen partijen in Nederland door middel van een geschillenbeslechtingsprocedure buitengerechtelijk …

Opschalen van groene waterstof: mogelijkheden en belemmeringen binnen het huidige juridische kader

In dit artikel bespreken Bart van Oorschot en Veii Jacobs de kansen en belemmeringen voor de opschaling van groene waterstofproductie …

Uitgelicht

Publicatie:

Het voorleggen van MVO-kwesties aan de
Ondernemingskamer is een schijnoplossing