Mededinging en gereguleerde markten

Wij helpen onze cliënten over de volle breedte van het Europees en Nederlands mededingingsrecht en in regulatoire zaken. Wij hebben veel expertise op het gebied van kartels, distributie- en agentuurovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten, clementie, misbruik van machtspositie, compliance, invallen van autoriteiten (dawn raids), fusietoezicht, concentratiecontrole, staatssteun, Foreign Direct Investment (FDI) screening, consumentenbeschermingsrecht, aanbestedingsrecht, consumentenbescherming en het voorkomen en beslechten van regulatoire geschillen.

Wij zijn marktleider op het gebied van regulering in de energiesector en hebben ruime ervaring in andere gereguleerde sectoren, waaronder zorg, water en afval, industrie, transport & luchtvaart en technologie & e-commerce.

Ons team

Mattijs Baneke

Mattijs Baneke

Joost van den Bogaerd

Joost van den Bogaerd

Zita van den Bosch

Zita van den Bosch

Linde Bremmer

Linde Bremmer

Ruben Elkerbout

Ruben Elkerbout

Veii Jacobs

Veii Jacobs

Jan Erik Janssen

Jan Erik Janssen

Gerard de Jongh

Gerard de Jongh

Bart van Oorschot

Bart van Oorschot

Marleen Spek

Marleen Spek

Philine Wassenaar

Philine Wassenaar

The team is commended by clients for its “extensive experience in competition law,” and clients also admire the lawyers’ “solid, no-nonsense and quick advice.”

Chambers Europe - Competition / European Law

Mededinging

Kartels en misbruik van machtspositie

Wij hebben ruime ervaring met het kartelverbod en het verbod op misbruik van machtspositie:

 • Onderzoeken naar kartels of misbruik van machtspositie: het Stek Dawn Raid Team biedt onmiddellijke ondersteuning bij onaangekondigde bezoeken van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) of de Europese Commissie. Wij vertegenwoordigen cliënten in administratieve procedures voor deze autoriteiten en gerechtelijke instanties. Ook hebben wij ruime ervaring met clementieprocedures.
 • Kartel(schade)procedures: ons competition litigation team combineert de vaardigheden van de procesrechtspecialisten van Stek met de grondige mededingingsrechtkennis van het competition team. Het team vertegenwoordigt grote ondernemingen en financiële instellingen in complexe nationale en grensoverschrijdende kartelzaken (zowel stand alone als follow-on zaken).
 • Compliance: wij bieden praktisch advies over alle compliance gerelateerde kwesties op mededingingsrechtelijk gebied, waaronder ten aanzien van distributiesystemen, samenwerkingsovereenkomsten, informatie-uitwisseling en machtsposities.

Fusietoezicht

Ons mededingingsteam heeft veel ervaring met fusiecontroleprocedures. De brede ervaring van het team omvat:

 • Nederlandse en EU fusiemeldingen: wij werken op dagelijkse basis aan meldingen van fusies of overnames bij de ACM en de Europese Commissie, waaronder complexe ‘tweede fase’ procedures waarbij een verdiepingsonderzoek van de autoriteit vereist is.
 • Grensoverschrijdende fusiemeldingen: bij internationale transacties coördineren wij parallelle fusiemeldingen in meerdere jurisdicties. Voor de meldingen in andere jurisdicties kunnen wij gebruikmaken van een uitgebreid internationaal netwerk van uitstekende advocatenkantoren
 • Andere aspecten fusietoezicht: naast onze ruime ervaring op het gebied van mededingingsrechtelijk fusietoezicht vragen wij ook regelmatig goedkeuring aan van een fusie of overname bij de Nederlandse Zorgautoriteit op grond van het zorgspecifieke fusietoezicht.

Andere expertisegebieden

Andere expertise van het team betreft onder meer:

 • Staatssteun: het team adviseert over alle aspecten van het staatssteunrecht en vertegenwoordigt cliënten in staatssteunzaken voor gerechtelijke instanties.
 • Consumentenbescherming: wij staan cliënten bij in onderzoeken van de ACM naar oneerlijke handelspraktijken jegens consumenten.
 • Screening van buitenlandse investeringen (Foreign Direct Investment screening): wij adviseren over meldingen in het kader van toetsing van buitenlandse directe investeringen in ondernemingen die van wezenlijk belang zijn voor nationale vitale processen of die beschikken over sensitieve technologie en het coördineren van dergelijke meldingen in het buitenland.

Voor voorbeelden van onze ruime ervaring op het gebied van het mededingingsrecht verwijzen wij naar ons sterke track record.

Gereguleerde Markten

Het team Gereguleerde Markten adviseert en procedeert over sectorspecifieke issues en vertegenwoordigt cliënten voor Europese en nationale toezichthouders en beleidsmakers op het gebied van sectorspecifieke wet- en regelgeving en geschillen.

Wij helpen cliënten in de complexe wereld van veranderende wet- en regelgeving en toezicht en handhaving van sectorspecifieke wet- en regelgeving door toezichthouders zoals de ACM. Dat doen wij in alle sectoren van de economie.

The best in the Netherlands; fantastic reputation

(Chambers Europe – Energy and Natural Resources)

Wij hebben een bijzondere expertise en een geweldig track record in de sector Energie en Nutsbedrijven. In die sector vertegenwoordigen wij onze cliënten (waaronder grote industrials, netbeheerders, energieproducenten, energieleveranciers en brancheverenigingen) op het gebied van olie & gas, elektriciteit en warmte maar ook bij de ontwikkeling van relatief nieuwe activiteiten op het gebied van CCS(U) (carbon capture (and) storage (and usage)), geothermie, duurzame warmte, (groene) waterstof en energieprojecten die zien op verduurzaming en circulariteit. Wij zijn betrokken bij de meest cruciale thema’s van de energietransitie en het energierecht in de breedste zin. Wij helpen bij het oplossen of voorkomen van geschillen of issues op het gebied van onder meer tariefregulering, staatssteun, markt en overheid, subsidies (zoals de SDE(++)), congestie op het elektriciteitsnet, marktmisbruik (REMIT), de behandeling van complexe aansluitsituaties, grote ongevallen en storingen op het net en onduidelijkheden in de Europese en Nederlandse wet- en regelgeving. Wij assisteren daarnaast bij de vormgeving van (energie)projecten en transacties in gereguleerde markten en helpen bij het mitigeren van de risico’s in deze projecten op het gebied van het omgevingsrecht, waaronder het milieurecht en het ruimtelijk bestuursrecht.

 

Meer weten?

Zoekt u meer informatie over hoe wij u kunnen bijstaan? Neem dan contact op met:

Track record

Stek adviseert aandeelhouders Alliander N.V. over hybride converteerbare lening van € 600 miljoen aan Alliander N.V.

Stek adviseert Cargill bij het afsluiten van een Corporate Power Purchase Agreement met Vattenfall

Stek succesvol voor Liander in principieel geschil over transportcapaciteit

Blog

ACM’s nieuwe vizier en schot voor de boeg: handhaving nieuwe consumentenregels

Eind mei 2022 zullen de consumentenbeschermingsregels in Nederland worden aangevuld met nieuwe regels, gebaseerd op een Europese richtlijn. Hoewel de …

De Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen: wat je moet weten

Op 1 november 2021 is de Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorziening (Wohlv) van kracht geworden. Op grond van de …

Boete voor Samsung: verticale overeenkomsten weer vol in het vizier van de ACM

Op 29 september 2021 publiceerde de Autoriteit Consument & Markt (ACM) het bericht dat zij Samsung Electronics Benelux B.V. (Samsung) …