Blog

Amsterdam Court of Appeal: Coty not confined to luxury products

On 14 July 2020, the Amsterdam Court of Appeal (the Court of Appeal) issued a judgment by which it confirmed …

FDI screening in The Netherlands: retroactive effect for legislation in the making

Despite rapid developments across the EU with respect to foreign direct investment (FDI) screening, the developments in this field were …

Is voor de verpanding van SDE+ inkomsten toestemming van de RVO nodig?

1. SDE+ en SDE++ in het kort Dat de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd drastisch naar beneden moet is glashelder. In …

COVID-19: Consumer protection, competition law & State support in the Netherlands (update*)

The Dutch government, including the Dutch Authority for Consumers and Markets (ACM), is committed to support the Dutch economy, its …

De Equator Principles

Achtergrond Grote projecten op het gebied van bijvoorbeeld infrastructuur en industrie of in het kader van de energietransitie kunnen een …

De directe overeenkomst: nuttig of noodzakelijk?

Wat is een directe overeenkomst? Een directe overeenkomst – ook wel instapovereenkomst – is een overeenkomst tussen de financier (of …

De flexibele ACM: ‘Dit is geen normale tijd’

Kartelwaakhond Autoriteit Consument en Markt (ACM) meldt dat vanwege de coronacrisis sommige afspraken zijn toegestaan die anders in strijd met …

COVID-19: Mededingingsrecht en steun van de Nederlandse overheid

De Nederlandse overheid, waaronder de Autoriteit Consument & Markt (ACM), zet zich in om de Nederlandse economie, haar bedrijven en …

Verpanding van BTW vorderingen

Praktijk Een projectvennootschap (hierna de SPV) financiert de BTW component van facturen vaak voor door middel van een BTW faciliteit. …

SDE++ - Nieuwe ontwikkelingen

Inleiding De eerste ronde van de verbrede Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+), de stimuleringsregeling duurzame energietransitie (SDE++), wordt tussen 29 september …

ACM-onderzoek concurrentie verpleeghuiszorg: bezint eer ge begint

De Autoriteit Consument en Markt meldt in haar agenda voor 2020 dat zij empirisch onderzoek doet naar de relatie tussen …

ECJ opens the door for parties not directly affected by actions of a cartel to claim compensation for losses

In its judgement of 12 December 2019 (Case C-435/18), the European Court of Justice (ECJ) ruled that a party that …

Uitgelicht

Blog - Financieringen

Is voor de verpanding van SDE+ inkomsten toestemming van de RVO nodig?