Stek opnieuw succesvol voor USG over toerekening transportkosten elektriciteit aan SABIC

Stek heeft Utility Support Group (USG) B.V. (“USG”) met succes bijgestaan in de voortzetting van haar geschil met SABIC Petrochemicals B.V. (“SABIC”) over de toerekening van de kosten voor het transport van elektriciteit op het gesloten distributiesysteem van USG op het zogenoemde Chemelot-terrein (het “GDS”).

Stek had USG al met succes bijgestaan in de procedures bij de toezichthouder op de energiemarkten, de Autoriteit Consument en Markt (“ACM”), over het verzoek tot handhaving van SABIC jegens USG voor vermeende overtreding van de Elektriciteitswet 1998 (“E-wet”) met betrekking tot de toerekening van die transportkosten door USG. SABIC meende op grond van de E-wet recht te hebben op een grote korting op die transportkosten, ten nadele van de overige aangeslotenen op het GDS.

SABIC heeft beroep ingesteld bij de rechtbank Rotterdam tegen de beslissing van de ACM op haar bezwaren tegen de afwijzing van haar verzoek tot handhaving jegens USG. Bij uitspaak van 28 februari 2024 heeft de rechtbank Rotterdam het beroep van SABIC ongegrond verklaard.

Klik hier voor de uitspraak (ECLI:NL:RBROT:2024:1472).

Ook interessant

Stek adviseert Stedin over toetreding van 23 provincies en gemeenten als nieuwe aandeelhouders

Stek heeft netbeheerder Stedin geadviseerd over een aandelenuitgifte van € 34,8 miljoen aan in totaal 23 nieuwe aandeelhouders, bestaande uit …

Stek succesvol voor energienetbeheerder Liander in geschil over transportcapaciteit

Stek heeft energienetbeheerder Liander met succes bijgestaan in een kort geding bij de rechtbank Gelderland tegen een van haar afnemers. …

Stek adviseert Foresco Groep bij de overname van De Haan Palletindustrie/UPC Pallets en Pallethandel De Boer

De Haan Palletindustrie/UPC Pallets en Pallethandel De Boer zijn vanaf 31 januari 2024 onderdeel geworden van de Foresco Groep. De …