Geschillenbeslechting

Wij staan onze klanten bij in civiele en bestuursrechtelijke procedures, arbitrages en alternatieve vormen van geschillenbeslechting. We helpen bij commerciële geschillen, aandeelhoudersgeschillen, aansprakelijkheidsclaims waaronder beroepsaansprakelijkheid en in procedures tegen toezichthouders. We hebben ruime ervaring voor alle Nederlandse rechtscolleges waaronder de Ondernemingskamer, het College van Beroep voor het bedrijfsleven en arbitrage instituten.

Legal 500 2023 – Dispute Resolution “Stek’s commercial litigation practice punches well above its weight, being involved in some of the major litigation in the Netherlands. Perfect local partner for cross-border dispute resolution.”

Ons team

Mattijs Baneke

Mattijs Baneke

Simon Boersen

Simon Boersen

Joost van den  Bogaerd

Joost van den Bogaerd

Linde Bremmer

Linde Bremmer

Dierik Cras

Dierik Cras

Barbara Elion

Barbara Elion

Ruben Elkerbout

Ruben Elkerbout

Judith de Groot

Judith de Groot

Merijn Heijmerink

Merijn Heijmerink

Jan Bart van de Hel

Jan Bart van de Hel

Max Hetterscheidt

Max Hetterscheidt

Rachel van Houwelingen

Rachel van Houwelingen

Veii Jacobs

Veii Jacobs

Jan Erik Janssen

Jan Erik Janssen

Marie-Claire Leijten

Marie-Claire Leijten

Bart  van  Oorschot

Bart van Oorschot

Tanja Schasfoort

Tanja Schasfoort

Gerben Smit

Gerben Smit

Jasper Stek

Jasper Stek

Philine Wassenaar

Philine Wassenaar

Jochem Wind

Jochem Wind

“Top dispute resolution team. Sharp minds with practical advice”

Legal 500 2023 - Dispute Resolution

Expertise

Geschillenbeslechting vereist een strategische en creatieve aanpak. Bij Stek weten we wanneer we onze rug recht moeten houden in de rechtbank en wanneer we juist naar alternatieve manieren van geschillenbeslechting moeten kijken. Wij behandelen een breed scala aan ondernemingsrechtelijke en commerciële geschillen, waarbij we verschillende (inter)nationale bedrijven en financiële instellingen bijstaan.

Onze expertise omvat commerciële conflicten, claims wegens wanbeleid, (bestuurders)aansprakelijkheid, aandeelhoudersgeschillen en massaschade. Onze advocaten hebben ruime ervaring voor alle Nederlandse rechtscolleges, waaronder de Ondernemingskamer, het College van Beroep voor het bedrijfsleven en arbitrage instituten.

Onze expertise op het gebied van complexe binnenlandse en grensoverschrijdende zaken heeft meerdere malen geleid tot vonnissen van grote betekenis.

Klik hier voor meer informatie over de uitgebreide ervaring van ons Mededinging & Gereguleerde Markten team op het gebied van geschillenbeslechting.

Meer weten?

Zoekt u meer informatie over hoe wij u kunnen bijstaan? Neem dan contact op met:

Track record

Stek succesvol voor Liander in principieel geschil over transportcapaciteit

Stek heeft de energienetbeheerder Liander met succes bijgestaan in een procedure tegen een van haar afnemers. De afnemer, aangesloten op …

Stek adviseert Stedin bij uitgifte cumulatief preferente aandelen voor een bedrag van €200 miljoen

Stek heeft Stedin geadviseerd over de uitgifte van cumulatief preferente aandelen voor een bedrag van €200 miljoen aan haar gemeentelijke …

Stek succesvol voor Axpo in aanbestedingsprocedure

Stek heeft Axpo Solutions AG met succes bijgestaan in een aanbestedingskortgeding. Axpo had een Europese aanbesteding voor de levering van …

Blog

Fraude met dividendbelasting – tijd voor Nederlandse civiele acties?

De fraude met dividendbelasting is de laatste tijd volop in het nieuws. Uit onderzoek van het Nederlandse onderzoeksplatform Follow the …

De Yukos-procedure sleept zich voort – de HR vernietigt de arresten van het hof Den Haag en verwijst de zaak naar het hof Amsterdam

Vorige week vernietigde de Hoge Raad de uitspraken van het gerechtshof Den Haag. Zowel de Russische Federatie als de oud …

Amsterdam District Court renders an important judgment in the truck cartel proceedings

On 12 May 2021, the Amsterdam District Court (the Court) rendered an important judgment in the follow-on damages proceedings initiated …