Geschillenbeslechting

Wij staan onze klanten bij in civiele en bestuursrechtelijke procedures, arbitrages en alternatieve vormen van geschillenbeslechting. We helpen bij commerciële geschillen, aandeelhoudersgeschillen, aansprakelijkheidsclaims waaronder beroepsaansprakelijkheid en in procedures tegen toezichthouders. We hebben ruime ervaring voor alle Nederlandse rechtscolleges waaronder de Ondernemingskamer, het College van Beroep voor het bedrijfsleven en arbitrage instituten.

Ons team

Mattijs Baneke

Mattijs Baneke

Simon Boersen

Simon Boersen

Linde Bremmer

Linde Bremmer

Dierik Cras

Dierik Cras

Barbara Elion

Barbara Elion

Ruben Elkerbout

Ruben Elkerbout

Judith de Groot

Judith de Groot

Jan Bart van de Hel

Jan Bart van de Hel

Max Hetterscheidt

Max Hetterscheidt

Veii Jacobs

Veii Jacobs

Jan Erik Janssen

Jan Erik Janssen

Marie-Claire Leijten

Marie-Claire Leijten

Bart  van  Oorschot

Bart van Oorschot

Berend  Reuder

Berend Reuder

Tanja Schasfoort

Tanja Schasfoort

Gerben Smit

Gerben Smit

Jasper Stek

Jasper Stek

Jochem Wind

Jochem Wind

The team is “sharp, pragmatic and down to earth

Chambers Europe 2020 - Dispute Resolution

Expertise

Geschillenbeslechting vereist een strategische en creatieve aanpak. Bij Stek weten we wanneer we onze rug recht moeten houden in de rechtbank en wanneer we juist naar alternatieve manieren van geschillenbeslechting moeten kijken. Wij behandelen een breed scala aan ondernemingsrechtelijke en commerciële geschillen, waarbij we verschillende (inter)nationale bedrijven en financiële instellingen bijstaan.

Onze expertise omvat commerciële conflicten, claims wegens wanbeleid, (bestuurders)aansprakelijkheid, aandeelhoudersgeschillen en massaschade. Onze advocaten hebben ruime ervaring voor alle Nederlandse rechtscolleges, waaronder de Ondernemingskamer, het College van Beroep voor het bedrijfsleven en arbitrage instituten.

Onze expertise op het gebied van complexe binnenlandse en grensoverschrijdende zaken heeft meerdere malen geleid tot vonnissen van grote betekenis.

Klik hier voor meer informatie over de uitgebreide ervaring van ons Mededinging & Gereguleerde Markten team op het gebied van geschillenbeslechting.

Meer weten?

Zoekt u meer informatie over hoe wij u kunnen bijstaan? Neem dan contact op met:

Track record

Stek adviseert Stedin bij uitgifte cumulatief preferente aandelen voor een bedrag van €200 miljoen

Stek succesvol voor Axpo in aanbestedingsprocedure

Stek succesvol voor Liander in kort geding over transportschaarste

Blog

Amsterdam District Court renders an important judgment in the truck cartel proceedings

On 12 May 2021, the Amsterdam District Court (the Court) rendered an important judgment in the follow-on damages proceedings initiated …

Nederland beter op de kaart met het NCC

Op 8 maart 2018 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel dat ziet op de oprichting van het Netherlands Commercial …

De gemeenschappelijke onderneming in het concentratietoezicht. Is volwaardigheid altijd een vereiste voor een melding?

Het Hof van Justitie van de Europese Unie (het Hof) meent van wel. Op 7 september 2017 oordeelde het Hof …