Stek succesvol voor netbeheerders elektriciteit in geschil bij de ACM over standaard betalingstermijn

Stek heeft de netbeheerders Enexis Netbeheer, Liander en Stedin Netbeheer met succes bijgestaan in geschilbeslechtingsprocedure bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) aangespannen door een collectief van de grote Nederlandse vastgoedmanagers. De vastgoedmanagers klaagden bij de ACM dat de betalingstermijn van veertien dagen van de netbeheerders onredelijk kort is en in strijd is met artikel 26a, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 (E-wet).

Bij besluit van 20 oktober 2022 heeft de ACM de klacht van de vastgoedmanagers afgewezen en geoordeeld dat de netbeheerders niet in strijd met de E-wet hebben gehandeld. In het besluit gaat de ACM ook in op de ontvankelijkheid van bepaalde klachten in het licht van het arrest van het Hof van Justitie van de EU van 8 oktober 2020 in de zaak Crown van Gelder tegen de ACM. Zie over de relevantie van dat arrest voor de geschilbeslechtingprocedure uit de E-wet ons ILO-artikel uit mei 2021.

Klik hier voor het nieuwsbericht en het geschilbesluit van de ACM.

Ook interessant

Stek adviseert Egeria over voorgenomen acquisitie van IT-bedrijf Superp

Stek succesvol voor Liander in principieel geschil over kwalificatie elektriciteitsaansluiting

Stek adviseert aandeelhouders CAM Bioceramics bij verkoop meederheidsbelang aan SHS Capital en ING Corporate Investments