Stek staat PZEM bij in REMIT-procedure

Stek heeft de elektriciteitsproducent PZEM bijgestaan in een sanctiezaak van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) met betrekking tot de naleving van de REMIT-verordening (Verordening (EU) 1227/2011, REMIT).

REMIT introduceert een sectorspecifiek rechtskader voor het toezicht op de groothandelsmarkten voor energie. Het sinds 2017 lopende onderzoek van de ACM had betrekking op de Sloecentrale. De sanctieprocedure is in het tweede kwartaal van 2022 afgesloten met een boetebesluit waarin de ACM aan PZEM een boete oplegt voor het niet juist naleven van publicatieverplichtingen (artikel 4 REMIT). PZEM heeft een uitgebreide zienswijze ingediend naar aanleiding van het sanctierapport van de ACM en heeft besloten om niet in bezwaar te gaan tegen het uiteindelijke boetebesluit.

Klik hier voor het nieuwsbericht op de website van PZEM, met verwijzing naar het persbericht en het boetebesluit van de ACM.

Frank Verhagen, CEO PZEM: “Wij hebben in deze lange procedure zeer intensief en plezierig samengewerkt met het team van Stek. Wij zijn blij dat we deze zaak achter ons kunnen laten. PZEM heeft haar REMIT-compliance verder aangescherpt en juicht het toe dat de ACM de markt guidance gaat geven over deze materie”.

Dit is de eerste Nederlandse zaak in zijn soort en Europese precedenten zijn schaars. Mocht uw organisatie vragen hebben over REMIT, neem dan vooral contact op met:

Veii Jacobs (veii.jacobs@stek.com / +31 6 13 21 92 89) of Jan Erik Janssen (janerik.janssen@stek.com / +31 6 12 97 01 07).

Ook interessant

Stek adviseert Vopne Capital bij de overname van Radio Design Labs

Stek adviseert M80 Partners bij de overname van Ambi Pack

Stek adviseert private equity fonds Egeria over de verkoop van Dynniq Energy aan Heijmans