Stek helpt netbeheerders bij transportschaarste op het elektriciteitsnet

Stek heeft de netbeheerder Liander bijgestaan in een baanbrekende geschilbeslechtingsprocedure bij de energietoezichthouder, de Autoriteit Consument en Markt (ACM), over de vraag wanneer een netbeheerder transport van elektriciteit mag weigeren omdat hij redelijkerwijs geen capaciteit beschikbaar heeft. Bij besluit van 22 december 2020 heeft de ACM geoordeeld dat Liander door middel van haar capaciteitsprognoses voldoende heeft aangetoond dat zij voor het gevraagde transport geen capaciteit had, met haar ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’ beleid niet discriminatoir heeft gehandeld en heeft gehandeld conform de voorschriften met betrekking tot de noodzaak van een voorafgaand onderzoek naar de mogelijkheden van congestiemanagement.

Jan Erik Janssen: “Met name door de snelle groei van zonnestroomcapaciteit is op veel plekken in Nederland een tekort aan transportcapaciteit op het elektriciteitsnet ontstaan. Het is voor alle betrokkenen van belang dat er duidelijkheid is over de invulling van het wettelijk kader bij het voorkomen, verminderen en verdelen van die schaarste. In 2020 hebben wij de netbeheerder Enexis mogen helpen bij het bereiken van een baanbrekend arrest in de zogenoemde Pottendijk zaak, onder meer over de rechtmatigheid van een ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’ beleid. Wij zijn blij dat wij nu ook Liander konden bijstaan bij het verkrijgen van antwoord van de toezichthouder op de vraag wanneer een netbeheerder zich mag beroepen op de wettelijke weigeringsgrond en wat hij hiervoor moet doen en aantonen. Het arrest in de zaak Pottendijk en het nieuwe geschilbesluit van de ACM bieden de sector bruikbare handvatten voor het omgaan met deze voor de energietransitie belangrijke problematiek”.

Klik hier voor ons nieuwsbericht over het arrest in de zaak Pottendijk, hier voor het nieuwsbericht van de ACM over het geschilbesluit van 22 december 2020 en hier voor het persbericht van Liander.

Ook interessant

Stek adviseert Vossloh bij de overname van ETS Spoor B.V.

Stek adviseert de financier bij de financiering van Zonnepark Cothen

Stek adviseert Egeria bij de overname van een meerderheidsbelang in Social Blue