Skip to main content

Energie en Nutsbedrijven

Contactpersonen

Ons team Energie en Nutsbedrijven is een geïntegreerd multidisciplinair team dat zich onderscheidt door:

 • een sterk track record en een goede reputatie;
 • uitstekende werkrelaties met toezichthouders, financiële instellingen, (strategische) investeerders en alternatieve verstrekkers van financieringen (zoals groenfondsen en
  crowdfundingplatforms) en beleidsmakers; en
 • daadkrachtige, persoonlijke en pragmatische dienstverlening.

Chambers Europe – Energy and Natural resources:

“the best in the Netherlands; fantastic reputation”
“they are excellent lawyers who are easy to reach, quick to respond and able to think outside the box”
“highly skilled, responsive, pragmatic, and creative”

Expertise

Wij helpen uw organisatie en in-house team graag hun doelstellingen te halen op het gebied van contracten, transacties en projecten, sectorspecifieke advisering, juridische procedures en financieringen.

Contracten, transacties en projecten

U kunt met alle contracten, ondernemingsrechtelijke transacties en projecten bij ons terecht. Wij helpen u graag met bijvoorbeeld:

 • samenwerkingsovereenkomsten, leveringsovereenkomsten en algemene voorwaarden;
 • stroomleveringscontracten (PPA’s), operation and maintenance (O&M) overeenkomsten en engineering, procurement and construction (EPC) overeenkomsten;
 • transacties, waaronder fusies & overnames, activa-passiva transacties, due diligence, participaties en joint ventures; en
 • projecten, waaronder investeringsprojecten in olie, gas en duurzame energie (zoals wind, water, zon, geothermie en biomassa) en (elektrisch en openbaar) vervoer.

Sectorspecifieke advisering en geschillenbeslechting

Wij hebben een sterk track record en een goede reputatie op het gebied van sectorspecifieke advisering en geschillenbeslechting. Wij helpen u graag met bijvoorbeeld:

 • advisering over sectorspecifieke onderwerpen in alle schakels van de waardeketen van upstream (productie en opslag) tot downstream (transport, handel, levering en afname);
 • contacten en geschillen met toezichthouders, zoals Autoriteit Consument en Markt, en beleidsmakers; en
 • het vermijden of succesvol oplossen van geschillen, waaronder geschillen met concurrenten en toezichthouders zoals ACM.

Financieringen

Wij hebben jarenlange ervaring in het adviseren bij financieringen van bedrijven en projecten, waaronder projecten gericht op de energietransitie. Wij helpen u graag met bijvoorbeeld:

 • leningen en acquisitiefinancieringen;
 • zorg- en hotelfinancieringen;
 • projectfinancieringen; en
 • herstructureringen en zekerheden.

Ervaring

Hieronder geven wij een overzicht van recente, veelal multidisciplinaire, zaken van het Energie team.

Ondernemingsrecht, projectfinancieringen en projecten

Bijstaan van:

 • een groot aantal energiebedrijven, waaronder Eneco/Oxxio, RWE/Essent, OMV, Naturgy en Gazprom/WINGAS, bij het opstellen van hun standaarddocumentatie en het vermijden of verminderen van contractuele risico’s;
 • netwerkbedrijf Stedin bij de overname van Delta Netwerkgroep en de veilingverkoop van Joulz Energy Solutions;
 • energiebedrijf Nuon/Vattenfall bij de overname van meerdere windparken en zonneparken en de verkoop van haar warmteactiva in de provincie Utrecht;
 • investeerders zoals NIBC, AKEF (Amsterdam Klimaat en Energie Fonds) en LEF (Limburgs Energie Fonds) bij hun ondernemingsrechtelijke transacties, waaronder de overname van warmtebedrijf Mijnwater;
 • verschillende financiers zoals ASN, BNG en Nationaal Groenfonds bij de financiering van biomassa centrales in onder meer Amsterdam, Sterksel en Egchel;
 • verschillende financiers zoals BNG en Rabobank bij hun financieringen van aardwarmte projecten, bijvoorbeeld van ECW en Trias;
 • ASN bij de projectfinanciering van een bundel van zonneparken;
 • de aandeelhouders van onder meer Lagerwey en Nuts Groep bij de verkoop van hun energiebedrijf;
 • windturbinebouwer ENERCON bij windparkprojecten zoals NOP Agrowind en Windpark Krammer;
 • Afvalfonds Verpakkingen en AEB Amsterdam bij hun samenwerking tot nascheiding van afval;
 • de Warmtealliantie (Provincie Zuid-Holland, Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie, Eneco en Warmtebedrijf Rotterdam) bij hun gezamenlijke warmte-activiteiten.
 • energiebedrijf Nuon/Vattenfall bij de overname van meerdere windparken en zonneparken en de verkoop van haar warmteactiva in de provincie Utrecht;
 • investeerders zoals NIBC, AKEF (Amsterdam Klimaat en Energie Fonds) en LEF (Limburgs Energie Fonds) bij hun ondernemingsrechtelijke transacties, waaronder de overname van warmtebedrijf Mijnwater;
 • de aandeelhouders van onder meer Lagerwey en Nuts Groep bij de verkoop van hun energiebedrijf;
 • windturbinebouwer ENERCON bij windparkprojecten zoals NOP Agrowind en Windpark Krammer;
 • Afvalfonds Verpakkingen en AEB Amsterdam bij hun samenwerking tot nascheiding van afval;
 • de Warmtealliantie (Provincie Zuid-Holland, Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie, Eneco en Warmtebedrijf Rotterdam) bij hun gezamenlijke warmte-activiteiten.*
Meer

Gereguleerde Markten en Geschillenbeslechting

Bijstaan van:

 • de regionale netbeheerders elektriciteit en gas en hun branchevereniging Netbeheer Nederland in richtinggevende beroepen tegen de tariefregulering voor de transporttarieven energie;
 • het staatsenergiebedrijf EBN op het gebied van onder meer ontmanteling van olie- en gasactiva en geothermieprojecten;
 • de netbeheerders Liander en Stedin in baanbrekende administratieve procedures, waaronder de eerste grote kamerprocedure bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven;
 • energiebedrijven als Eneco en Stedin en het elektrische infrastructuurbedrijf Allego in complexe civiele procedures tegen concurrenten en handelspartners;
 • grote afnemers als Tata Steel en Microsoft met betrekking tot hun energievoorziening;
 • vele energiebedrijven, waterbedrijven, transportbedrijven en afvalbedrijven bij het vermijden of verminderen van regulatoire risico’s.
Meer

Financieringen

Bijstaan van:

 • BNG en Rabobank met betrekking tot geothermieprojecten;
 • NIBC bij de financiering van biomassacentrales;
 • de investeerder Zenith Energy bij de financiering van de overname van de BP terminal in Amsterdam;
 • warmtebedrijf Ennatuurlijk bij haar bedrijfsfinanciering;
 • investeerders/financiers als NIBC, AKEF (Amsterdam Klimaat en Energie Fonds) en LEF (Limburgs Energiefonds) bij hun leningen.
Meer

Zoekt u meer informatie over hoe wij u kunnen bijstaan? Neem dan contact op met Reijnoud Homveld (Ondernemingsrecht en Projecten), Jan Erik Janssen (Gereguleerde Markten en Geschillenbeslechting), Herman Wamelink (Financieringen) of een ander contactpersoon van ons Energie team.