Skip to main content

Energie en Nutsbedrijven

Contactpersonen

Ons team Energie en Nutsbedrijven is een geïntegreerd multidisciplinair team dat zich onderscheidt door:

 • een zeer goede track record en reputatie;
 • uitstekende werkrelaties met toezichthouders en beleidsmakers;
 • daadkrachtige, persoonlijke en snelle dienstverlening;
 • toegankelijke topkwaliteit tegen scherpe tarieven.

“the best in the Netherlands; fantastic reputation” – Chambers Europe – Energy and Natural resources

Expertise

Wij helpen uw organisatie en in-house team graag hun doelstellingen te halen op het gebied van contracten, transacties en projecten, sectorspecifieke advisering en geschillenbeslechting en financieringen.

Contracten, transacties en projecten

U kunt met alle contracten, ondernemingsrechtelijke transacties en projecten bij ons terecht. Wij helpen u graag met bijvoorbeeld:

 • samenwerkingsovereenkomsten, leveringsovereenkomsten en algemene voorwaarden;
 • ondernemingsrechtelijke transacties, waaronder fusies & overnames en joint ventures;
 • projecten, zoals windparken, geothermieprojecten, zonneparken en biomassaprojecten.

Sectorspecifieke advisering en geschillenbeslechting

Wij hebben een zeer goede track record en reputatie op het gebied van sectorspecifieke advisering en geschillenbeslechting. Wij helpen u graag met bijvoorbeeld:

 • advisering over sectorspecifieke onderwerpen in alle schakels van de waardeketen;
 • contacten en geschillen met toezichthouders, zoals Autoriteit Consument en Markt, en beleidsmakers;
 • het vermijden of succesvol oplossen van geschillen, waaronder geschillen met concurrenten en toezichthouders zoals ACM.

Financieringen

Wij hebben ruime ervaring in het financieren van bedrijven en projecten. Wij helpen u graag met bijvoorbeeld:

 • leningen en acquisitiefinancieringen;
 • projectfinancieringen;
 • herstructureringen en zekerheden.

Ervaring

Hieronder geven wij een overzicht van recent, veelal multidisciplinaire, zaken van het team Energie en Nutsbedrijven.

Contracten, transacties en projecten

Bijstaan van:

 • een groot aantal energiebedrijven, waaronder Eneco/Oxxio, RWE/Essent, OMV, Naturgy en Gazprom/WINGAS, bij het opstellen van hun standaarddocumentatie en het vermijden of verminderen van contractuele risico’s;
 • netwerkbedrijf Stedin bij de overname van Delta Netwerkgroep en de veilingverkoop van Joulz Energy Solutions;
 • energiebedrijf Nuon/Vattenfall bij de overname van meerdere windparken en zonneparken en de verkoop van haar warmteactiva in de provincie Utrecht;
 • investeerders zoals NIBC, AKEF (Amsterdam Klimaat en Energie Fonds) en LEF (Limburgs Energie Fonds) bij hun ondernemingsrechtelijke transacties, waaronder de overname van warmtebedrijf Mijnwater;
 • de aandeelhouders van onder meer Lagerwey en Nuts Groep bij de verkoop van hun energiebedrijf;
 • windturbinebouwer ENERCON bij windparkprojecten zoals NOP Agrowind en Windpark Krammer;
 • Afvalfonds Verpakkingen en AEB Amsterdam bij hun samenwerking tot nascheiding van afval;
 • de Warmtealliantie (Provincie Zuid-Holland, Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie, Eneco en Warmtebedrijf Rotterdam) bij hun gezamenlijke warmte-activiteiten.*
Meer

Sectorspecifieke advisering en geschillenbeslechting

Bijstaan van:

 • de regionale netbeheerders elektriciteit en gas en hun branchevereniging Netbeheer Nederland in richtinggevende beroepen tegen de tariefregulering voor de transporttarieven energie;
 • het staatsenergiebedrijf EBN op het gebied van onder meer ontmanteling van olie- en gasactiva en geothermieprojecten;
 • de netbeheerders Liander en Stedin in baanbrekende administratieve procedures, waaronder de eerste grote kamerprocedure bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven;
 • energiebedrijven als Eneco en Stedin en het elektrische infrastructuurbedrijf Allego in complexe civiele procedures tegen concurrenten en handelspartners;
 • grote afnemers als Tata Steel en Microsoft met betrekking tot hun energievoorziening;
 • vele energiebedrijven, waterbedrijven, transportbedrijven en afvalbedrijven bij het vermijden of verminderen van regulatoire risico’s.
Meer

Financieringen

Bijstaan van:

 • BNG en Rabobank met betrekking tot geothermieprojecten;
 • NIBC bij de financiering van biomassacentrales;
 • de investeerder Zenith Energy bij de financiering van de overname van de BP terminal in Amsterdam;
 • warmtebedrijf Ennatuurlijk bij haar bedrijfsfinanciering;
 • investeerders/financiers als NIBC, AKEF (Amsterdam Klimaat en Energie Fonds) en LEF (Limburgs Energiefonds) bij hun leningen.
Meer

Wilt u graag meer informatie hebben over hoe wij u kunnen helpen? Neem dan contact op met Reijnoud Homveld (Ondernemingsrecht en Projecten), Jan Erik Janssen (Gereguleerde Markten en Geschillenbeslechting), Herman Wamelink (Financieringen) of een andere contactpersoon van ons team Energie & Nutsbedrijven.