Skip to main content

Onesatisfiedclientdescribestheteamas "sharp,pragmaticanddowntoearth."

ChamberEurope2020

Simon is een ervaren en vastberaden procesadvocaat. Zijn praktijk bestrijkt het gehele terrein van commerciële geschilbeslechting, met de nadruk op het contractenrecht, aansprakelijkheidsrecht en beslag- en executierecht. Zijn ervaring omvat zaken over onder meer fraude, contractuele aansprakelijkheid, kartelschadeprocedures, geschillen in connectie met M&A transacties en (grensoverschrijdende) tenuitvoerlegging.

Vanuit zijn bijzondere interesse in het internationaal privaatrecht en het procesrecht, publiceert Simon regelmatig in diverse juridische tijdschriften. Ook geeft hij cursussen voor postacademische opleidingen voor advocaten en andere professionals.

In 2017 en 2018 werd Simon genoemd als “Next Generation Lawyer” in de Legal 500 Rankings. In 2019 werd hij opgenomen als key name en “Rising Star”.

Voordat Simon in 2020 bij Stek kwam, was hij senior associate bij de sectie litigation van Stibbe in Amsterdam.

Simons track record omvat onder andere:

 • Diverse procedures over rentederivaten voor een grote Nederlandse bank
 • Seniore rol in het team dat de koper bijstond in een geschil na een M&A miljardentransactie in de optiekmarkt
 • Seniore rol in lead counsel-team van een grote luchtvaartmaatschappij in omvangrijke kartelschadeprocedures
 • Procedure voor een grote internationale investeringsbank over claims met betrekking tot de Fortis-schikking
 • Procedures voor een grote bierfabrikant over vermeend misbruik van marktmacht door een groepsvennootschap
 • Tenuitvoerlegging van een buitenlands vonnis met waarde van ca. € 500 mln
 • Geschil over de eigendom van een waardevol Stradivarius instrument
 • Procedures voor een Australisch agrarische onderneming in contractuele geschillen over kwekersrechten
 • Diverse geschillen in de context van de liquidatie van een internationale financiële instelling
 • Schadeclaims voor grote beursgenoteerde onderneming na de olielekkage van de Bow Jubail
 • Onderzoek en verhaalsacties voor grote beursgenoteerde onderneming naar aanleiding van een omvangrijke externe fraude