Track record

Filter resultaten

Stek succesvol in beroep over netwerkcongestieregels

Stek heeft de elektriciteitsdistributiesysteembeheerders, via hun representatieve organisatie Netbeheer Nederland, met succes bijgestaan in een beroep van Energie-Nederland bij het College van Beroep van het bedrijfsleven (“CBb”) tegen een besluit van de toezichthouder op de energiemarkten, de Autoriteit Consument en Markt (de “ACM”), met regels voor congestiemanagement. Appellante betoogde dat…

Stek adviseert Dispatch bij bouw van grootste stand-alone batterijopslagsysteem van Nederland

Dispatch, een Nederlandse batterij ontwikkelaar, gaat het grootste stand-alone batterijopslagsysteem (BESS) van Nederland bouwen, waarbij Stek optrad als adviserende partij. De batterij met een capaciteit van 45 MW/90 MWh wordt de komende maanden gebouwd in het havengebied van Dordrecht op een terrein van 6000 m². De BESS wordt ingezet…

Stek succesvol voor Stedin in afweren civiele claim Nobian

Stek heeft de distributiesysteembeheerder Stedin Netbeheer B.V. (“Stedin”) met succes bijgestaan bij het afweren van een civiele claim van Nobian Industrial Chemicals B.V. (“Nobian”). Nobian vorderde voor de Rechtbank Rotterdam dat de rechtbank Stedin en de transmissiesysteembeheerder TenneT TSO B.V. hoofdelijk veroordeelde tot betaling van vermeendelijk onverschuldigd betaalde systeemdienstentarieven over…

Stek adviseert over Open Warmtenet Delft

De gemeente Delft zet een grote stap naar betaalbare en duurzame verwarming voor haar inwoners met de oprichting van een nieuw stadsverwarmingsnetwerk in de wijken Voorhof en Buitenhof. Onlangs hebben belangrijke stakeholders, waaronder woningcorporaties Woonbron, Vidomes, Stedelink en DUWO, samen met netbeheerder NetVerder, warmteleverancier InWarmte en warmtebron Geothermie Delft B.V.

Stek opnieuw succesvol voor USG over toerekening transportkosten elektriciteit aan SABIC

Stek heeft Utility Support Group (USG) B.V. (“USG”) met succes bijgestaan in de voortzetting van haar geschil met SABIC Petrochemicals B.V. (“SABIC”) over de toerekening van de kosten voor het transport van elektriciteit op het gesloten distributiesysteem van USG op het zogenoemde Chemelot-terrein (het “GDS”). Stek had USG al met…

Stek succesvol voor energienetbeheerder Liander in geschil over transportcapaciteit

Stek heeft energienetbeheerder Liander met succes bijgestaan in een kort geding bij de rechtbank Gelderland tegen een van haar afnemers. De afnemer, een aardbeienteler, zorgde voor problemen op het elektriciteitsnet door te veel transportcapaciteit te gebruiken. Liander heeft met succes gevorderd dat de afnemer zich op straffe van verbeurte van…

Stek succesvol voor Eneco in beroep tegen beslissing van de Reclame Code Commissie over duurzaamheidsclaim en communicatie duurzaamheidsambitie

Stek heeft energieleverancier Eneco met succes bijgestaan in een beroepsprocedure bij het College van Beroep van de Stichting Reclame Code (CvB) tegen een beslissing van de Reclame Code Commissie (RCC). Deze procedure betrof een radiocommercial van Eneco, waarin Eneco met de mededelingen “Sneller klimaatneutraal worden? We doen het nu!” en…

Stek succesvol voor Stedin in geschil over informatieverplichtingen netbeheerders

Stek heeft de energienetbeheerder Stedin met succes bijgestaan in een kort geding bij de rechtbank Rotterdam. Stedin was gedagvaard door een van haar afnemers, de eigenaar van een raffinaderij in de haven van Rotterdam, die eiste dat Stedin gedetailleerde informatie verstrekte over het gebruik van het elektriciteitsnet en de wachtlijst…

Stek staat Stedin bij in geschil over transportcapaciteit

Stek heeft de energienetbeheerder Stedin met succes bijgestaan in een kort geding bij de rechtbank Rotterdam. Stedin was gedagvaard door een van haar afnemers, een groot bouwbedrijf, die eiste dat Stedin transportcapaciteit beschikbaar stelde. Stedin weigerde dat vanwege congestie op het hoogspanningsnet van netbeheerder TenneT. De voorzieningenrechter heeft Stedin in…

Stek succesvol voor Liander in geschil over transportcapaciteit

Stek heeft de energienetbeheerder Liander met succes bijgestaan in een procedure bij de rechtbank Noord-Holland tegen een van haar afnemers. De afnemer, een tuinder die tevens energie opwekt, zorgde voor problemen op het elektriciteitsnet door te veel transportcapaciteit te gebruiken. Liander heeft met succes gevorderd dat de afnemer zich op…