Sector /

Technologie

over Stek Technologie /

Een multidisciplinair team met een uitgebreide ervaring in de technologiesector

Als ondernemer of investeerder in de technologiesector bent u continu bezig met de kern van uw business, zoals uitbouw van uw business case en het bijhouden van marktkansen en innovaties. Tegelijkertijd wilt u ook juridische kansen niet onbenut laten en juridische risico’s beperken. Het technologieteam van Stek ontzorgt, zodat u zich kunt blijven richten op de kern.

Multidisciplinair team

Het Technologieteam is een multidisciplinair team van advocaten uit verschillende praktijkgroepen van Stek. Het team bundelt kennis over en ervaring in de technologiesector en kent een geïntegreerde aanpak vanuit verschillende juridische disciplines om zo goed mogelijk op uw wensen en behoeftes in te spelen.

Hoe wij ons onderscheiden

Het team kenmerkt zich door:

 • expertise in meerdere disciplines;
 • jarenlange ervaring in de technologiesector: start-ups, scale-ups, IT service providers, online platforms en diverse andere productontwikkelaars of dienstverleners in de technologiesector;
 • korte lijnen, snel schakelen en altijd partnerbetrokkenheid;
 • daadkrachtig, persoonlijk en deskundig advies; en
 • toegankelijke topkwaliteit tegen scherpe tarieven.

Expertise 

Fusies & Overnames

Onze teamleden begeleiden uiteenlopende M&A-trajecten in de technologiesector. Wij adviseren zowel ondernemers als bedrijven die (een deel van) hun onderneming verkopen als ook bedrijven die van plan zijn om een overname te doen. Wij hebben daarnaast bijzondere ervaring met technologiebedrijven die worden overgenomen door financiële investeerders of investeringsfondsen als aandeelhouders hebben.

Wij adviseren onder meer over:

 • het begeleiden van overname-trajecten (waaronder due diligence onderzoeken);
 • het verrichten van legal audits inzake juridische compliance op diverse rechtsgebieden;
 • het opzetten van een management- of werknemersparticipatieplan;
 • het herstructureren van een groep of organisatie (bijvoorbeeld door fusie of splitsing);
 • het beoordelen van mogelijk toelaatbare concurrentiebeperkingen in het kader van een overname; en
 • eventuele meldingsplichten bij de Autoriteit Consument en Markt, en hoe deze trajecten zo goed mogelijk kunnen worden doorlopen.

Compliance & contact met autoriteiten

De technologiesector ligt onder het vergrootglas van onder meer de mededingingsautoriteiten. Welke gegevens worden verzameld en wat gebeurt er met de verzamelde data? Wordt deze op onrechtmatige wijze gebruikt ten nadele van consumenten of concurrenten? Hoe werken de algoritmes? Komt prijsvorming wel vrij tot stand? Het team heeft uitgebreide ervaring met de diverse toezichthouders en compliance vraagstukken zoals:

 • Heeft uw onderneming een machtspositie waardoor u aan speciale regels bent gebonden?
 • Wat zijn risico’s van uw algoritme?
 • Hoe moet u omgaan met prijsmonitoringsmiddelen?
 • Hoe voorkomt u verboden geo-blocking?
 • Wat is uw optimale distributievorm?
 • Hoe om te gaan met inspecties en onderzoeken (dawn raids) van de autoriteiten?

Gerechtelijke procedures

Ondanks alle inzet gaat er iets mis bij uw dienstverlener of bij u. Afspraken worden niet nagekomen, al dan niet door een verschil van inzicht, of een toezichthouder treedt handhavend op tegen uw onderneming. Experts op het gebied van geschillenbeslechting staan u bij voor de optimale oplossing, of dit nu een regulatoir, commercieel, aandeelhouders- of aansprakelijkheidsgeschil is.

ontmoet ons team /

Top-tier specialist with a hands-on, proactive and business-focused approach

The lawyers’ advice always has a good balance between legal advice and a good sense of business matters.”
Chambers Europe 2024 – Technology

Waarmee kunnen we u helpen?