Stek heeft de distributiesysteembeheerder Stedin Netbeheer B.V. (“Stedin”) met succes bijgestaan bij het afweren van een civiele claim van Nobian Industrial Chemicals B.V. (“Nobian”).

Nobian vorderde voor de Rechtbank Rotterdam dat de rechtbank Stedin en de transmissiesysteembeheerder TenneT TSO B.V. hoofdelijk veroordeelde tot betaling van vermeendelijk onverschuldigd betaalde systeemdienstentarieven over de jaren 2000 en 2001.

Deze civiele procedure volgt op een bestuursrechtelijke procedure voor de Autoriteit Consument en Markt en het College van Beroep voor het bedrijfsleven over de reikwijdte van de sectorspecifieke geschilprocedure (klik hier voor de uitspraak van het CBb van 27 juli 2021, ECLI:NL:CBB:2021:787).

Bij vonnis van 24 april 2024 heeft de Rechtbank Rotterdam de vordering van Nobian afgewezen. Klik hier voor het vonnis, ECLI:NL:RBROT:2024:4008.