News & Insights

Filter resultaten

Blog

Transferability of claims under Dutch law: upcoming changes

On June 11, 2024, the Dutch House of Representative (Tweede Kamer) approved the draft bill (wetsvoorstel) on the abolishment of transfer and pledge restrictions (Wet opheffing verpandingsverboden). The draft bill has been submitted to the Dutch Senate (Eerste Kamer) for adoption and is scheduled for written…

Blog

Wetsvoorstel tot aanpassing geschillenregeling en verduidelijking ontvankelijkheidseisen enquêteprocedure ingediend bij de Tweede Kamer

Op 13 november 2023 is het wetsvoorstel tot een aanpassing van de geschillenregeling en enquêteprocedure ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel introduceert belangrijke wijzigingen in (met name) de geschillenregeling. Het beoogt de effectiviteit van de geschillenregeling te verbeteren door enkele procedurele aspecten van de regeling aan te passen en…

Blog

Ontwikkelingen over de onafhankelijkheid van de Nederlandse toezichthouder op de energiemarkt ACM

In een blog op Lexology bespreekt Bart van Oorschot de recente ontwikkelingen omtrent de onafhankelijkheid van de Nederlandse toezichthouder op de energiemarkt ACM. Het volledige blog is te lezen via deze link. Neem voor meer informatie contact op met Bart van Oorschot (+31 (0) 20 530 5200…

Blog

De strijd tegen de hoge energieprijzen

De oorlog in Oekraïne zorgt voor een unieke situatie in de internationale energiemarkt. Om de stijgende energieprijzen tegen te gaan is de Nederlandse regering voornemens om per 1 januari 2023 een tijdelijk en generiek prijsplafond voor elektriciteit en gas te laten gelden voor kleinverbruikers. Kort gezegd houdt het prijsplafond in…

Blog

Claimvehikels, kom maar binnen met jullie claims?!

Op 27 juli 2022 heeft de Rechtbank Amsterdam opnieuw een interessant (tussen)vonnis gewezen in de follow-on schadevergoedingsprocedure die verband houdt met het zogenaamde “Trucks kartel”. Deze procedure is ingesteld door de eerste groep eisers tegen verschillende truckfabrikanten. Na het “stelplichtvonnis”  van 15 mei 2019…

Blog

EU Verordening buitenlandse subsidies: het volgende nieuwe instrument in de gereedschapskist van de Europese Commissie?

In mei 2021 heeft de Europese Commissie (de Commissie) een voorstel gepubliceerd voor een verordening met betrekking tot buitenlandse subsidies die de interne markt van de EU verstoren. Volgens de Commissie lijken buitenlandse subsidies de verkrijging van EU-ondernemingen te hebben vergemakkelijkt, investeringsbeslissingen te hebben beïnvloed, de handel in diensten…

Blog

Foreign direct investment screening in Nederland – FAQ

Net als in veel andere EU-lidstaten is screening van buitenlandse directe investeringen (Foreign Direct Investment of FDI) in Nederland inmiddels een hot topic. Hoewel in Nederland voor enkele specifieke sectoren FDI-achtige regels bestaan, is algemene FDI-wetgeving nog niet van kracht. Dit gaat echter veranderen: op 17 mei 2022 is de Wet veiligheidstoets…

Blog

Beleidswijziging fusiecontrole Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft recent haar beleid voor fusies en overnames in de zorg gewijzigd. Op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) moeten fusies en overnames waarbij een zorgaanbieder is betrokken die in de regel door ten minste 50 personen…

Blog

Financiering en verrekening in faillissement: De Mulder/CLBN route in geval van meerdere financiers

Inleiding In de praktijk komt het regelmatig voor dat een kredietfaciliteit wordt verstrekt door twee of meer financiers. Het is dan gebruikelijk dat een zekerhedenagent namens de financiers de zekerheden houdt. De zekerheidsrechten strekken dan, onder meer, tot zekerheid van de ‘parallelle schuld’ van de kredietnemers aan de zekerhedenagent zoals…

Blog

Fraude met dividendbelasting – tijd voor Nederlandse civiele acties?

De fraude met dividendbelasting is de laatste tijd volop in het nieuws. Uit onderzoek van het Nederlandse onderzoeksplatform Follow the Money in het kader van de CumEx Files blijkt dat Nederland relatief het zwaarst getroffen is door grootschalige dividendfraude. Door de fraude met het terugvorderen van dividendbelasting zou…

Blog

ACM’s nieuwe vizier en schot voor de boeg: handhaving nieuwe consumentenregels

Eind mei 2022 zullen de consumentenbeschermingsregels in Nederland worden aangevuld met nieuwe regels, gebaseerd op een Europese richtlijn. Hoewel de invoering van de nieuwe regels achterloopt op schema, heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) al aandacht gevraagd voor de nieuwe regels en lijkt zij in de startblokken te…