Stek heeft de regionale netbeheerder Stedin Netbeheer met succes bijgestaan in een civiel geschil tegen de programmaverantwoordelijke partij Essent (onderdeel van E.On) bij de Rechtbank Oost-Brabant. De claim van Stedin was gebaseerd op een interpretatie van de sectorafspraken en de rollen van de verschillende marktpartijen daarin met betrekking tot de correctie van meetgegevens. In een uitgebreid gemotiveerd tussenvonnis van 9 december 2020 volgde de rechtbank de interpretatie van Stedin en wees zij al vrijwel de gehele claim van Stedin toe.

Klik hier voor het vonnis.