Track record

Filter resultaten

Stek succesvol in beroep over netwerkcongestieregels

Stek heeft de elektriciteitsdistributiesysteembeheerders, via hun representatieve organisatie Netbeheer Nederland, met succes bijgestaan in een beroep van Energie-Nederland bij het College van Beroep van het bedrijfsleven (“CBb”) tegen een besluit van de toezichthouder op de energiemarkten, de Autoriteit Consument en Markt (de “ACM”), met regels voor congestiemanagement. Appellante betoogde dat…

Stek succesvol voor Stedin in afweren civiele claim Nobian

Stek heeft de distributiesysteembeheerder Stedin Netbeheer B.V. (“Stedin”) met succes bijgestaan bij het afweren van een civiele claim van Nobian Industrial Chemicals B.V. (“Nobian”). Nobian vorderde voor de Rechtbank Rotterdam dat de rechtbank Stedin en de transmissiesysteembeheerder TenneT TSO B.V. hoofdelijk veroordeelde tot betaling van vermeendelijk onverschuldigd betaalde systeemdienstentarieven over…

Stek opnieuw succesvol voor USG over toerekening transportkosten elektriciteit aan SABIC

Stek heeft Utility Support Group (USG) B.V. (“USG”) met succes bijgestaan in de voortzetting van haar geschil met SABIC Petrochemicals B.V. (“SABIC”) over de toerekening van de kosten voor het transport van elektriciteit op het gesloten distributiesysteem van USG op het zogenoemde Chemelot-terrein (het “GDS”). Stek had USG al met…

Stek succesvol voor Liander in geschil over transportcapaciteit

Stek heeft de energienetbeheerder Liander met succes bijgestaan in een procedure bij de rechtbank Noord-Holland tegen een van haar afnemers. De afnemer, een tuinder die tevens energie opwekt, zorgde voor problemen op het elektriciteitsnet door te veel transportcapaciteit te gebruiken. Liander heeft met succes gevorderd dat de afnemer zich op…

Stek succesvol voor Liander in principieel geschil over kwalificatie elektriciteitsaansluiting

Stek heeft netbeheerder Liander met succes bijgestaan in een procedure bij de Rechtbank Gelderland over de kwalificatie van een oude, reeds vervangen aansluiting op het elektriciteitsnet. De procedure was aangespannen door drukkerij Senefelder Misset (Senefelder), die betoogde dat haar oorspronkelijke aansluiting een technische capaciteit had van maximaal 4,5 MVA en…

Stek succesvol bij aanpassing tariefregulering voor distributiesysteembeheerders

Stek heeft de distributiesysteembeheerders elektriciteit en gas, via hun branchevereniging Netbeheer Nederland, met succes bijgestaan in een beroepsprocedure bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) over de tariefregulering voor de reguleringsperiode 2022-2026. De methode voor de tariefregulering is opgenomen in zogenoemde methodebesluiten elektriciteit en gas van de Nederlandse…

Stek succesvol voor Eneco in vernietigingsprocedure bindend advies Geschillencommissie Energie over de toedeling van warmtekosten

Stek heeft warmteleverancier Eneco met succes bijgestaan in een principiële procedure ter vernietiging van een bindend advies van de Geschillencommissie Energie over de door Eneco gehanteerde systematiek voor de toedeling van warmtekosten in een appartementencomplex met een collectieve aansluiting op het warmtenet van Eneco. De kantonrechter heeft geoordeeld dat de…

Stek succesvol voor USG

Stek heeft Utility Support Group (USG) met succes bijgestaan in haar beroep tegen een geschilbesluit van de Autoriteit Consument & Markt (ACM), de toezichthouder op de energiemarkten. USG wenst haar 150 kV-net op het Chemelot-terrein niet langer zelf te beheren en heeft TenneT, de beheerder van het landelijk hoogspanningsnet, verzocht…

Stek succesvol voor USG

Stek heeft Utility Support Group met succes bijgestaan in het bezwaar van Sabic Petrochemicals tegen de afwijzing van Sabics handhavingsverzoek door de Autoriteit Consument en Markt, de toezichthouder op de energiemarkten. Sabic betoogde dat USG de volumecorrectieregeling in haar transporttarieven elektriciteit onjuist toepaste. Bij besluit van 3 februari 2023 heeft…

Stek adviseert consortium van banken en verzekeraar bij financiering grootste Nederlandse aardwarmteproject

Stek heeft BNG Bank, ING Bank, Rabobank, Triodos Bank en a.s.r. geadviseerd bij de projectfinanciering van het door HVC Warmte B.V. en Capturam B.V. te realiseren geothermieproject ‘HVC Aardwarmte Maasdijk’. Het is de eerste keer dat zoveel financiële instellingen betrokken zijn bij een geothermieproject. Het project zal met ongeveer 45…