Stek heeft de energienetbeheerder Liander met succes bijgestaan in een procedure bij de rechtbank Noord-Holland tegen een van haar afnemers.

De afnemer, een tuinder die tevens energie opwekt, zorgde voor problemen op het elektriciteitsnet door te veel transportcapaciteit te gebruiken. Liander heeft met succes gevorderd dat de afnemer zich op straffe van verbeurte van dwangsommen dient te beperken tot het gecontracteerde transportvermogen van 50 kW. Het vonnis is gepubliceerd en te lezen via deze link.