Stek succesvol voor Liander bij de ACM over kosten tracéstudie

Stek heeft de energienetbeheerder Liander met success bijgestaan in een geschilprocedure bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) aangespannen door een exploitant van een windpark. De windproducent klaagde dat Liander in strijd met de sectorspecifieke regelgeving de kosten van een tracéstudie in rekening had gebracht.

Bij geschilbesluit van 19 november 2020 oordeelde de ACM dat de klacht ongegrond was en dat Liander de kosten voor de tracéstudie in rekening mocht brengen als onderdeel van de aansluitdienst.

Klik hier voor het nieuwsbericht en het geschilbesluit van de ACM.

Ook interessant

Stek adviseert aandeelhouders Alliander N.V. over hybride converteerbare lening van € 600 miljoen aan Alliander N.V.

Stek adviseert Elanders AB en LGI Netherlands B.V. bij overname van Eijgenhuijsen Exploitatie B.V. en Eijgenhuijsen Precisievervoer B.V.

Stek adviseert Cargill bij het afsluiten van een Corporate Power Purchase Agreement met Vattenfall