Jurisdictional Ruling against Google Confirms Sumal’s Liability Test: Setting a Precedent?

Stek’s Competition Litigation team heeft zojuist een blogpost gepubliceerd op Kluwer Competition waarin zij dieper ingaan op een recente uitspraak van de Rechtbank Amsterdam tegen Google. In deze uitspraak heeft de rechtbank zich bevoegd verklaard om zowel vorderingen tegen Google Nederland B.V. (gevestigd in Amsterdam) als tegen de Amerikaanse entiteiten Alphabet Inc. en Google LLC te behandelen. De blogpost onderzoekt of dit heldere oordeel van de rechtbank kan dienen als leidraad voor andere zaken waarin schadevergoeding wordt gevorderd en er discussie is over de bevoegdheid.

Click here for the blog.

Practice Areas

Sectors

This might also interest you

Dutch general conditions energy supply to consumers

In the Netherlands, the energy crisis has thrown the generally applicable general conditions for the supply of electricity and gas …

Regulatory framework for lithium-Ion battery storage systems in the Netherlands

In the dynamic realm of renewable energy, lithium-ion battery energy storage systems have emerged as pivotal for effectively harnessing surplus …

Directors' Liability Chronicle 2022: Trends and Developments

In recent years, directors of national and international companies have been increasingly confronted with liability claims and legal proceedings. Directors …