Stek heeft Liander als derde-belanghebbende met succes bijgestaan in een geschilprocedure bij de Autoriteit Consument en Markt. De geschilprocedure was aangespannen door papierproducent Parenco die betoogde dat TenneT ten onrechte uitging van een aansluiting van Parenco op haar net in plaats van dat van Liander. Bij geschilbesluit van 26 augustus 2016 heeft ACM de klacht van Parenco afgewezen. Klik hier voor het geschilbesluit.