Stek succesvol in beroep tegen de Staat over openbaarheid van bestuur

Stek heeft met succes een fabrikant van diergeneesmiddelen bijgestaan in een beroep tegen de Staat (het agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) over een informatieverzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het informatieverzoek zag op documenten in het Nederlandse dossier van de Europese decentrale erkenningsprocedure voor een handelsvergunning voor een diergeneesmiddel.

In weerwil van vaste jurisprudentie, waaronder de richtinggevende uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 13 april 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:1000) in een vergelijkbare zaak, weigerde de Nederlandse overheid met verwijzing naar nog niet gepubliceerd intern beleid en Europese jurisprudentie om de gevraagde informatie te verstrekken.

Na een ingebrekestelling, een beroep tegen niet tijdig beslissen en een afwijzende beslissing op het bezwaar, heeft de Rechtbank Amsterdam bij uitspraak van 22 december 2020 het beroep gehonoreerd, het bestreden besluit vernietigd en de overheid opgedragen een nieuw besluit te nemen op straffe van een dwangsom.

Klik hier voor de uitspraak.

Ook interessant

Stek adviseert Foresco Groep bij de overname van De Haan Palletindustrie/UPC Pallets en Pallethandel De Boer

De Haan Palletindustrie/UPC Pallets en Pallethandel De Boer zijn vanaf 31 januari 2024 onderdeel geworden van de Foresco Groep. De …

Stek succesvol voor Eneco in beroep tegen beslissing van de Reclame Code Commissie over duurzaamheidsclaim en communicatie duurzaamheidsambitie

Stek heeft energieleverancier Eneco met succes bijgestaan in een beroepsprocedure bij het College van Beroep van de Stichting Reclame Code …

Overwinning voor onze cliënt Samsung in een kartelschadezaak in verband met het beeldbuizenkartel

Onze cliënt Samsung heeft een mooie overwinning behaald in een kartelschadeprocedure die voor de Nederlandse rechter aanhangig is gemaakt door …