Skip to main content

"intelligentandverymuchinvolved"

ChambersEurope2018-DisputeResolution

Judith de Groot is gespecialiseerd in commerciële en ondernemingsrechtelijke geschillenbeslechting. Ze adviseert en procedeert over uiteenlopende commerciële en ondernemingsrechtelijke geschillen, die onder meer betrekking hebben op contractuele aansprakelijkheid, financiële overeenkomsten en bestuurders- en beroepsaansprakelijkheid. Judith heeft ook ervaring met herstructureringen en insolventierechtelijke kwesties. Judith adviseert diverse (beursgenoteerde) ondernemingen en financiële instellingen in omvangrijke en complexe zaken.

Voordat Judith in oktober 2018 bij Stek in dienst trad, was zij senior medewerker in de praktijkgroep Litigation van De Brauw Blackstone Westbroek, waar zij vijf jaar heeft gewerkt. Zij heeft ook ervaring op gedaan op de praktijkgroep Finance en is gedetacheerd geweest bij een Nederlandse bank. Judith is lid van de Vereniging Corporate Litigation en de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht.