Skip to main content

Eenzijdige aanpassing van obligatievoorwaarden toegestaan?

Advocaten:
Jan Bart van de Hel
Gerben Smit

Zijn houders van toonderobligaties gebonden aan een (eenzijdige) aanpassing van de voorwaarden van de overeenkomst door de uitgevende instelling (de Issuer) met instemming van de partij die de belangen van de obligatiehouders behartigt (de Trustee)? In het geval van de omvangrijke CMBS-transactie (> EUR 638 miljoen) met betrekking tot de Breevast-groep wel. Wij stonden de Issuer bij in het kort geding hierover, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep. Het vonnis van de Rechtbank Amsterdam en het (vandaag gepubliceerde) arrest van het Gerechtshof Amsterdam zijn relevant voor alle partijen die betrokken zijn bij CMBS-transacties. Klik hier voor de link naar het vonnis van de rechtbank en hier voor het arrest van het hof.