Stek heeft Tata Steel IJmuiden B.V. en Nuon Power Generation B.V., onderdeel van Vattenfall, met succes bijgestaan als klagers in een geschilprocedure bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De klacht ging over de vraag wie verantwoordelijk is en de kosten moet dragen van de verplaatsing van een aansluiting door TenneT. Bij besluit van 9 oktober 2018 heeft ACM de klacht van Tata Steel en Vatttenfall gegrond verklaard en geoordeeld dat TenneT deze kosten moet betalen en in strijd heeft gehandeld met een aantal wettelijke bepalingen.

Klik hier voor het nieuwsbericht en het besluit van ACM.