Stek heeft de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) met succes bijgestaan in een kort geding over de rechtmatigheid van de FIFA Football Agent Regulations (FFAR). De KNVB en de Fédération International de Football Association (FIFA) waren verweerders in deze procedure. De procedure was aangespannen door de European Football Agents Association (EFAA), Pro Agent en twee individuele voetbalmakelaars. De procedure vond plaats tegen de achtergrond van prejudiciële vragen over dezelfde inhoudelijke kwesties die door het Landgericht Mainz aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (Hof van Justitie) werden voorgelegd, alsmede van een arbitrageprocedure die momenteel aanhangig is bij het Hof van Arbitrage voor de Sport (CAS).

De stelling van eisers dat er in de onderhavige zaak voldoende spoed en noodzaak was om over de zaak te beslissen alvorens de prejudiciële beslissing van het Europese Hof af te wachten, werd verworpen. De Voorzieningenrechter was het met de KNVB en FIFA eens dat de prejudiciële beslissing van het Hof van Justitie moet worden afgewacht. Dit zou anders leiden tot onjuiste en tegenstrijdige uitspraken over de rechtmatigheid van de FFAR. Alle vorderingen van eisers zijn afgewezen.

Het vonnis van de voorzieningenrechter van 10 mei 2023 is hier te lezen.