Stek heeft Stedin geadviseerd over de uitgifte van cumulatief preferente aandelen voor een bedrag van €200 miljoen aan haar gemeentelijke aandeelhouders. Deze kapitaalinbreng versterkt het eigen vermogen van de netbeheerder en is nog om vergaande investeringen mogelijk te maken in de energietransitie. Stedin heeft een totale investeringsbehoefte van €1 miljard tot en met 2030 gelet op investeringen benodigd in verband met de energietransitie de komende jaren. Klik hier en hier voor de persberichten.