Flynth heeft het adviesbureau Bosch & Van Rijn overgenomen. Bosch & Van Rijn adviseert overheden en bedrijven over beleids- en projectontwikkeling van wind- en zonne-energieprojecten. Bosch & Van Rijn heeft 17 medewerkers die zich onder meer bezig houden met opbrengstberekeningen, financiële analyses, ruimtelijke ordening, vergunningverlening en landschappelijke inpassing. Flynth is met ruim 1.500 medewerkers en 60 vestigingen de grootste adviseur en accountant van Nederland voor het midden- en kleinbedrijf.

Klik hier voor het persbericht.