Het Amsterdams Klimaat en Energiefonds (AKEF) investeert in mobility startup Urbee voor de uitrol van een innovatief deelsysteem van elektrische fietsen in Amsterdam. De financiering wordt deels in de vorm van een aandelenparticipatie en deels in de vorm van een lening verstrekt. AKEF is een investeringsfonds met de Gemeente Amsterdam als grootste investeerder en financiert projecten die leiden tot een significante CO2-reductie.