Skip to main content

Stek “Best Dutch M&A Law Boutique” 2018

Lawyers:
Claudia Beele
Eelco Bijkerk
Paulien Boiten
Tom van den Bosch
Dierik Cras
Esin Cumert
Vincent van der Gaag
Maarten van der Graaf
Reijnoud Homveld
Gwenn Korteweg
Michaël Rijnja
Rim Roomberg
Harry Stamps
Jasper Stek
Jeroen Timmermans
Ruben Tros
Fleur Vlassak

Tijdens een feestelijk gala in Amsterdam is op 13 december 2018 aan Stek de M&A Award voor “Best Dutch M&A Law Boutique” uitgereikt.

Wij zijn vereerd met deze prijs en zijn onze cliënten, vakgenoten en overige leden van de Nederlandse M&A gemeenschap erkentelijk voor de op ons uitgebrachte stemmen.

Klik hier voor een lijst met alle winnaars van de M&A Awards 2018.