Skip to main content

Nieuwe counsel: Stephanie Dielemans en Sharon Kaufmann

Advocaten:
Stephanie Dielemans
Sharon Kaufmann

Stephanie Dielemans en Sharon Kaufmann zijn per 1 januari 2015 benoemd tot counsel.
Stephanie is werkzaam in het team Mededinging & Gereguleerde Markten. Zij is gespecialiseerd op het gebied van het economisch bestuursrecht, gereguleerde markten en overheidstoezicht. Stephanie adviseert over Europees recht en sectorspecifieke regelgeving en heeft veel ervaring met het voeren van procedures tegen de Staat en toezichthouders.
Sharon is werkzaam in de praktijkgroep Financieel recht. Zij is specialist op het gebied van financieringen, zekerheden en insolventie. Sharon doceert en publiceert regelmatig op het gebied van onder andere insolventierecht.