Zorg

De zorgsector is al zeker tien jaar in transitie. De veranderingen in het Nederlandse zorgstelsel bieden zowel grote uitdagingen als kansen voor u als speler in de zorg. Complexe financieringsstromen, tarieven die onder druk staan en veranderende regelgeving, dwingen tot wijzigingen binnen zorgorganisaties. Of het nu gaat om samenwerkingsverbanden, financiering, fusie of overname, corporate governance, contact met autoriteiten of privacy gerelateerde vraagstukken, bij het zorgteam van Stek bent u aan het juiste adres.

Ons team

Eelco Bijkerk

Eelco Bijkerk

Linde Bremmer

Linde Bremmer

Katinka van den Brink

Katinka van den Brink

Tom Heurkens

Tom Heurkens

Sharon Kaufmann

Sharon Kaufmann

Claudia van Randeraat

Claudia van Randeraat

Berend Reuder

Berend Reuder

“Their work is of the same quality as a big law firm, but they are more client-oriented. I have the feeling that our interests always come first.”

Chambers Europe

Ons team

Multidisciplinair team

Het zorgteam is een multidisciplinair team van advocaten uit de verschillende praktijkgroepen van Stek. Dit heeft voor u als voordeel dat de geïntegreerde dienstverlening optimaal kan inspelen op uw wensen en behoeftes en u helpt uw doelen te behalen. Omdat de teamleden al jaren in de zorgsector actief zijn en met de uitdagingen in de zorgsector omgaan, begrijpen wij de vraagstukken waarmee u geconfronteerd wordt. Wij kunnen u daarom uitstekend begeleiden bij deze trajecten en helpen goede oplossingen te bereiken.

Hoe wij ons onderscheiden

Het zorgteam onderscheidt zich door:

 • expertise in meerdere disciplines;
 • jarenlange ervaring in de zorgsector (care en cure);
 • korte lijnen, snel schakelen en altijd partner betrokkenheid;
 • ondernemend en creatief;
 • daadkrachtig, persoonlijk en deskundig advies; en
 • toegankelijke topkwaliteit tegen scherpe tarieven.

Expertise

Samenwerkingsverbanden, fusies en overnames

Consolidaties in de zorgsector, zoals het aangaan van samenwerkingsverbanden of (juridische of bestuurlijke) fusies en overnames tussen zorginstellingen, met toeleveranciers of in de keten zijn aan de orde van de dag. Wij hebben ruime ervaring met transacties in de zorgsector, waaronder ten aanzien van zorgaanbieders, leveranciers van medische hulpmiddelen, maar bijvoorbeeld ook toeleveranciers van zorgaanbieders.

Financieringen

Of het nu gaat om grote ziekenhuizen of kleinere zorgverleners, regelmatig komt het voor dat nieuwe externe financiering benodigd is of dat (bijvoorbeeld door het aangaan van samenwerkingsverbanden of fusies tussen zorginstellingen) de bestaande financiering in een nieuw jasje moet worden gestoken. De teamleden begeleiden al jaren financieringstransacties in het algemeen en meer specifiek in de zorg en hebben daarbij zowel opgetreden voor de banken/kredietverleners als zorginstellingen.

Mededinging en Gereguleerde markten

In de zorgsector is samenwerking essentieel, maar wet- en regelgeving stelt grenzen aan samenwerkingsmogelijkheden. Daarnaast is het toezicht op zorgfusies en -overnames aangescherpt en is vaak voorafgaande toestemming van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en/of de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vereist. Voor optimale samenwerkingsafspraken en soepele procedures bij de autoriteiten is kennis van de markt en de werkwijze van deze autoriteiten onontbeerlijk. Het team heeft deze kennis en kan u dan ook uitstekend ondersteunen bij onder meer:

 • onaangekondigde bedrijfsbezoeken en inspecties door de ACM of de NZa;
 • sanctieprocedures bij de ACM en NZa en daaropvolgende procedures voor de rechter;
 • toetsing van samenwerkingsovereenkomsten en joint ventures onder de kartelregels (self assessment) of het fusietoezicht;
 • melding van fusies, overnames of samenwerkingsverbanden bij de ACM en de NZa.

Ervaring

Hieronder geven wij een overzicht van eerdere zaken van de teamleden in de zorgsector, vaak vanuit een multidisciplinair perspectief. Voor een nog uitgebreider overzicht van (recente) zaken verwijzen wij naar ons track record.

 • advisering over ziekenhuisfinanciering (aan de zijde van de bank(en) of het ziekenhuis);
 • begeleiden van DentConnect bij diverse overnames van diverse praktijken actief in de tandheelkunde;
 • begeleiden van Mathot Medische Speciaalzaken bij de overname van Dantuma Medische Speciaalzaken, actief in de hulmiddelensector, van Stichting Kwadrantgroep;
 • begeleiden van Synco Bio Partners, een Nederlandse fabrikant van biopharmaceuticals en vaccins, in de verkoop van haar activiteiten aan Wacker Chemie AG en in het opstellen van diverse commerciële contracten;
 • begeleiden van een grote zorginstelling bij de verkoop van diverse hulpmiddelenbedrijven;
 • begeleiden van een grote Amerikaanse speler, actief in het ontwikkelen en verkopen van medische hulpmiddelen, bij de overname van een Nederlandse obesitaskliniek en een kliniek actief op het gebied van diabetes;
 • begeleiden van een grote thuiszorginstelling bij diverse verkopen en overnames;
 • begeleiding van regulatoire meldingstrajecten bij fusies en overnames in de GGZ-, VVT- en ziekenhuissector:
 • mededingingsrechtelijke bijstand aan een zorginstelling in de care sector in een onderzoek van de ACM naar overtreding van de mededingingsregels;
 • karteltoetsing van uiteenlopende samenwerkingsverbanden tussen (concurrerende) zorginstellingen (self assessments).

Meer weten?

Zoekt u meer informatie over hoe wij u kunnen bijstaan? Neem dan contact op met:

Track record

Stek adviseert Abacus bij de overname van Pluripharm

Stek heeft Schakelring, De Riethorst Stromenland en Volckaert begeleid bij de verkrijging van de ACM-fusievergunning

Stek adviseert SK FireSafety Group bij de overname van AED-Partner