De strijd tegen de hoge energieprijzen

De oorlog in Oekraïne zorgt voor een unieke situatie in de internationale energiemarkt. Om de stijgende energieprijzen tegen te gaan is de Nederlandse regering voornemens om per 1 januari 2023 een tijdelijk en generiek prijsplafond voor elektriciteit en gas te laten gelden voor kleinverbruikers. Kort gezegd houdt het prijsplafond in dat kleinverbruikers, zoals huishoudens, zelfstandigen en een deel van het kleine MKB, een maximumtarief betalen voor een gemaximeerd volume van hun elektriciteits- en gasverbruik. De regering heeft aangekondigd dat het prijsplafond zal worden ingevoerd door middel van een subsidieregeling die energieleveranciers compenseert voor het inkomstenverlies als gevolg van het energieprijsplafond. De details van deze subsidieregeling zijn nog niet bekend.

Daarnaast heeft ook de Europese Commissie maatregelen ingevoerd om de stijgende energieprijzen tegen te gaan. De verordening introduceert maatregelen voor lidstaten om hun vraag naar elektriciteit te verminderen en de extra inkomsten van de energiesector te herverdelen onder huishoudens en het MKB. Verder heeft de Europese Commissie ook nog een voorstel gedaan voor een aanvullende nieuwe noodverordening om hoge gasprijzen in de Europese Unie aan te pakken.

In dit ILO artikel geven Marleen Spek en Veii Jacobs een update over de recente ontwikkelingen met betrekking tot het Nederlandse prijsplafond energie en de Europese maatregelen.

Klik hier voor het artikel (Engels).

Ook interessant

De gevolgen van Sumal: effectieve handhaving van het Europees mededingingsrecht of ongewenste forumshopping?

Nederland staat al geruime tijd bekend als een voorkeursforum in de Europese Unie voor follow-on kartelschadevorderingen vanwege onder andere de …

Claimvehikels, kom maar binnen met jullie claims?!

Op 27 juli 2022 heeft de Rechtbank Amsterdam opnieuw een interessant (tussen)vonnis gewezen in de follow-on schadevergoedingsprocedure die verband houdt …

Ontwikkelingen concentratiecontrole 2022

In 2022 hebben zich tot nu toe een aantal belangrijke ontwikkelingen voorgedaan op het gebied van concentratiecontrole. Deze ontwikkelingen, zoals …