Skip to main content

Track record

Stek adviseert het Belgische private equity fonds Dynamica en haar portfoliobedrijf Foresco Packaging bij de acquisitie van FHG Production Holding

Advocaten:
Ruben Tros
Rim Roomberg
Harry Stamps

Foresco Packaging heeft de aandelen in FHG Production Holding overgenomen van Faber Halbertsma Group. Op haar beurt houdt FHG Production Holding de aandelen in verschillende dochtervennootschappen. De groep is actief in de productie van series kisten en pallets en heeft vestigingen in Nederland en België. Foresco Packaging is de Belgische marktleider in op maat gemaakt houten […]

Stek adviseert Assa Abloy bij verkoop van Record Holding aan FAAC als onderdeel van EU Commissie remedies

Advocaten:
Elias Ram
Rim Roomberg
Maarten van der Graaf

Als onderdeel van de remedies aangeboden aan de EU Commissie in het kader van de overname door Assa Abloy van Agta Record, heeft Assa Abloy bepaalde onderdelen van de geconsolideerde groep, waaronder de Nederlandse Agta Record dochter Record Holding Nederland, verkocht aan FAAC. Assa Abloy is een in Zweden gevestigde wereldmarktleider op het gebied van toegangssystemen […]

Stek adviseert Abacus bij de overname van Pluripharm

Advocaten:
Jasper Stek
Tom van den Bosch
Ruben Elkerbout
Mattijs Baneke

De Deense geneesmiddelenleverancier Abacus Medicine heeft de farmaceutische groothandel Pluripharm Groep overgenomen. Pluripharm is een van de vier toonaangevende groothandels in Nederland met een compleet assortiment medicijnen, medische hulpmiddelen en apotheekdiensten.
Stek begeleidde de acquisitie, waaronder het proces tot verkrijging van goedkeuring van de ACM.
Klik hier voor het persbericht.

Stek succesvol voor Enexis in baanbrekend hoger beroep over schaarste op het elektriciteitsnet

Advocaten:
Jan Erik Janssen
Stephanie Dielemans
Bart van Oorschot

Stek heeft Enexis met succes bijgestaan in het hoger beroep bij het gerechtshof Den Bosch tegen een kort gedingvonnis waarin Enexis was veroordeeld Energiepark Pottendijk een aanbod te doen voor een nieuwe aansluiting met een gegarandeerde transportcapaciteit van 60 MW. Enexis betoogde in hoger beroep dat zij aan haar aansluitplicht had voldaan maar dat een uitzondering […]

Stek adviseert NVB over unieke stap in strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering

Advocaten:
Ruben Elkerbout
Linde Bremmer

In de gezamenlijke strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering hebben vijf Nederlandse banken (ABN AMRO, ING, Rabobank, Triodos Bank en de Volksbank) besloten Transactiemonitoring Nederland (TMNL) op te richten. TMNL vormt een belangrijke aanvulling op hun eigen activiteiten op het gebied van transactiemonitoring. TMNL richt zich op het vaststellen van ongebruikelijke patronen in het betalingsverkeer die banken […]

Stek adviseert Stork bij de verkoop van verhuurbedrijf EQIN

Advocaten:
Ruben Tros
Elias Ram
Herman Wamelink

Stek heeft Stork, onderdeel van Fluor’s Diversified Services-segment, geadviseerd bij de verkoop van EQIN, Stork’s verhuurbedrijf voor professionele apparatuur in Europa, aan VE Partners, een in Nederland gevestigde private equity onderneming. Deze voorgenomen transactie is in afwachting van definitieve goedkeuring door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en wordt naar verwachting deze zomer afgerond. Na de […]

Stek adviseert YARD ENERGY en Volgroen bij joint venture voor duurzame energieprojecten

Advocaat:
Reijnoud Homveld

Volgroen en YARD ENERGY zijn een joint venture aangegaan om samen te werken aan duurzame oplossingen voor het energieverbruik van ondernemingen.
Volgroen levert energiebesparing en opwekking van duurzame energie als een dienst voor de zakelijke markt. YARD ENERGY heeft veel ervaring met de ontwikkeling en financiering van duurzame energieprojecten.
Klik hier voor het persbericht.

Stek adviseert YARD ENERGY bij joint venture voor zonne-energie met Klimaatfonds Nederland

Advocaten:
Reijnoud Homveld
Esin Cumert

Klimaatfonds Nederland en YARD ENERGY zijn een joint venture aangegaan met als doel de versnelde groei van zonne-energie in Nederland. Met €25 miljoen aan extra kapitaal werken de partners samen aan de financiering en realisatie van minimaal 500 MW aan zonne-energieparken in 2024. Deze parken zullen groene stroom leveren aan jaarlijks meer dan 170.000 Nederlandse huishoudens. […]

Stek succesvol voor Liander bij het College voor Beroep voor het bedrijfsleven

Advocaten:
Stephanie Dielemans
Jan Erik Janssen

Stek heeft met succes de netbeheerder Liander bijgestaan in beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Het beroep richtte zich tegen een geschilbeslechtingsbesluit van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) waarin een klacht van een partij aangesloten op het elektriciteitsnet van Liander gegrond was verklaard. In dat besluit oordeelde de ACM dat het […]

Stek adviseert EVS Broadcast Equipment bij de overname van broadcast netwerk infrastructuur specialist Axon

Advocaten:
Fleur Vlassak
Michaël Rijnja
Jasper Stek

Stek heeft EVS Broadcast Equipment geadviseerd bij de overname van de toonaangevende omroep en media infrastructuur specialist Axon. Hiermee positioneert EVS zich als het enige technologiebedrijf dat een uitgebreide en moderne media infrastructuur oplossing kan bieden. Daarbij stelt het EVS in staat haar wereldwijde aanwezigheid verder uit te breiden en te benutten en het bereik van […]

Stek adviseert Gebr. Heinemann en Casualfood bij oprichting joint venture Smartseller

Advocaten:
Berend Reuder
Linde Bremmer

De Duitse ondernemingen Gebr. Heinemann en Casualfood hebben samen de joint venture Smartseller opgericht. Heinemann is een vooraanstaande duty-free retailer op lucht- en zeehavens. Casualfood houdt zich bezig met de exploitatie van catering en snackfaciliteiten en met het aanbieden van kant en klare maaltijden voor onderweg. Heinemann en Casualfood hebben hun expertise gebundeld en met Smartseller […]

Stek adviseert Iskes in onderzoek ACM naar Port Towage Amsterdam

Advocaten:
Ruben Elkerbout
Eelco Bijkerk
Mattijs Baneke

Stek heeft sleepdienstverlener Iskes bijgestaan tijdens het onderzoek van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) naar Port Towage Amsterdam (PTA). PTA was een gezamenlijke onderneming (joint venture) van Iskes en de Deense sleepdienstverlener Svitzer, die sleepdiensten aanbood in de havens van Amsterdam en IJmuiden. Het onderzoek van de ACM richtte zich op de vraag […]

Stek adviseert 3I Infrastructure en haar portfoliobedrijf JOULZ bij aankoop Laadpalentak Greenflux

Advocaten:
Reijnoud Homveld
Ruben Tros
Tom van den Bosch

Stek heeft 3i Infrastructure en haar portfolio Joulz geadviseerd bij de aankoop de laadpalentak van GreenFlux, bestaande uit haar activiteiten als laadpalenexploitant en e-mobility dienstverlener. Deze activiteiten zijn voor de transactie door GreenFlux afgesplitst, en zullen worden voorgezet onder de naam Joulz Laadoplossingen B.V. Met de aankoop versterkt Joulz haar positie op het gebied van laadinfrastructuur, […]

Stek succesvol in afwijzing miljoenenclaims tegen oud-aandeelhouders HKB Bank

Advocaten:
Gerben Smit
Judith de Groot

Stek heeft succesvol twee voormalig (groot)aandeelhouders van de Duitse HKB Bank GmbH bijgestaan in een tweetal procedures voor de rechtbank Amsterdam. In deze procedures werden tientallen miljoenen euro’s schadevergoeding gevorderd van deze voormalig aandeelhouders wegens vermeend onrechtmatig handelen en wanprestatie. De rechtbank Amsterdam heeft de vorderingen in beide procedures in sterke bewoordingen afgewezen.
Klik hier […]

Stek heeft Schakelring, De Riethorst Stromenland en Volckaert begeleid bij de verkrijging van de ACM-fusievergunning

Advocaten:
Berend Reuder
Linde Bremmer

Stek heeft de zorginstellingen Schakelring, De Riethorst Stromenland en Volckaert begeleid bij de verkrijging van een onvoorwaardelijke vergunning van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) voor hun fusie. De ACM verleende de goedkeuring binnen 13 weken na de aanvraag en is daarmee één van de snelste beslissingen van de ACM op een vergunningsaanvraag voor een zorgfusie. […]

Stek succesvol voor Stedin in principieel aansprakelijkheidsgeschil

Advocaten:
Jan Erik Janssen
Patou Courtens

Stek heeft Stedin Netbeheer met succes bijgestaan in een civiele procedure aangespannen door een woningcorporatie. De woningcorporatie vorderde gevolgschade, waaronder gederfde huurinkomsten, voor vermeend te laat opgeleverde kleinverbruikaansluitingen elektriciteit. Bij vonnis van 22 januari 2020 oordeelt de Rechtbank Rotterdam dat Stedin Netbeheer een beroep toekomt op de uitsluiting van aansprakelijkheid voor indirecte schade en wijst de […]

Stek adviseert Brabant Water bij de verkoop van Hydreco Geomec aan ENGIE

Advocaten:
Reijnoud Homveld
Ruben Tros
Paulien Boiten
Vincent van der Gaag

Investeerder in duurzame energie ENGIE Services Nederland heeft Hydreco Geomec, een producent en leverancier van aardwarmte, overgenomen van HydroCare, een dochtervennootschap van Brabant Water. Hydreco Geomec is een snelgroeiende onderneming die zich richt op de ontwikkeling en productie van aardwarmte met als hoofddoel het bijdragen aan de transitie naar duurzame energie in Nederland met behulp van […]

Stek adviseert Audax bij de overname van Bruna

Advocaten:
Jeroen Timmermans
Ruben Elkerbout
Mattijs Baneke
Paulien Boiten
Harry Stamps
Tom Heurkens
Esin Cumert

Audax Groep heeft de franchise- en retailformule Bruna van Shared Stories Group overgenomen. Bruna is een Nederlandse detailhandelsonderneming, die actief is met 273 winkels (inclusief franchisewinkels) op de markt van boeken, e-books, tijdschriften, dagbladen, wenskaarten, cadeaukaarten en papier- en schrijfwaren. De Autoriteit Consument en Markt heeft de overname van Bruna door Audax Groep onderzocht en goedgekeurd. […]

Stek adviseert Kuehne + Nagel bij de overname van de wegtransport en logistieke activiteiten van Rotra

Advocaten:
Reijnoud Homveld
Michaël Rijnja
Berend Reuder
Linde Bremmer
Tom van den Bosch
Esin Cumert

Kuehne + Nagel heeft de wegtransport en logistieke activiteiten van Rotra overgenomen. Rotra is een vooraanstaand logistiek familiebedrijf met vestigingen in de Benelux en Roemenië, en met onder meer 200 eigen vrachtwagens. De binnenvaart-, zee- en luchtvrachtexpeditie activiteiten worden niet overgenomen. Kuehne + Nagel is een Zwitsers, wereldwijd opererend en beursgenoteerd logistiek dienstverlener en door deze […]

Stek ook in tweede instantie succesvol in hoger beroep tegen toerekening kartelboete aan beherend vennoten

Advocaten:
Ruben Elkerbout
Mattijs Baneke

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft in een recente uitspraak bevestigd dat de boete die de Autoriteit Consument en Markt (ACM) had opgelegd aan een Duitse commanditaire vennootschap (KG) voor deelname aan het Nederlandse meelkartel, niet aan de beherend vennoten van de KG mag worden toegerekend. Deze uitspraak […]

Stek succesvol voor Enduris in geschil met Arkema

Advocaat:
Jan Erik Janssen

Stek heeft de regionale energienetbeheerder Enduris met succes bijgestaan in een beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) van het chemische bedrijf Arkema. Arkema was in beroep gegaan tegen het geschilbeslechtingsbesluit van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) waarin de ACM de klacht van Arkema had afgewezen en geoordeeld had dat Enduris de […]

Stek adviseert ING Corporate Investments en Nunner Logistics

Advocaten:
Ruben Elkerbout
Linde Bremmer

ING Corporate Investments, de investeringstak van ING, heeft een belang genomen in logistieke dienstverlener Nunner Logistics. Nunner Logistics is een innovatieve logistieke dienstverlener die de afgelopen jaren een sterke groei heeft doorgemaakt in Europa en Azië. De groep heeft momenteel in Europa een 30-tal vestigingen en vijf in China. De investering van ING stelt Nunner Logistics […]

Stek succesvol voor energienetbeheerders in beroep over netwerktarieven 2017-2021

Advocaten:
Stephanie Dielemans
Jan Erik Janssen

Stek heeft de regionale netbeheerders elektriciteit en gas, via hun branchevereniging Netbeheer Nederland, met succes bijgestaan in een beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) tegen de methodebesluiten elektriciteit en gas van de Autoriteit Consument en Gas (ACM) voor de jaren 2017-2021. Het beroep zag op de hoogte van de gemiddelde vermogenskostenvergoeding (WACC), […]

Stek adviseert Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond bij overname Bios Ambulancezorg

Advocaten:
Berend Reuder
Linde Bremmer

Stek heeft Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond bijgestaan bij de overname van activiteiten van Bios Ambulancezorg via Coöperatie Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond. Met de overname wordt de ambulancezorg in de regio Rotterdam in één organisatie ondergebracht. Steks betrokkenheid betrof regulatoire aspecten van de transactie, waaronder de melding van de overname bij de Nederlandse Zorgautoriteit.

Stek adviseert WeTransfer bij €35m investeringsronde

Advocaten:
Maarten van der Graaf
Rim Roomberg

WeTransfer, het Amsterdamse bedrijf dat bekend is als aanbieder van online-bestandsdeling, haalt tijdens haar tweede investeringsronde 35 miljoen euro op. Stek stond Wetransfer bij in deze transactie. Deze tweede investeringsronde wordt geleid door de Europese investeringsmaatschappij HPE Growth samen met Highland Europe, dat in 2015 ook al 22 miljoen euro in het bedrijf stak. Met de […]

Stek adviseert Boels Rental bij EIB-lening

Advocaten:
Frans Haak
Guy Pegels

Stek heeft Boels Rental geadviseerd bij een 50 miljoen leningsovereenkomst bij de Europese Investeringsbank. De financiering wordt door Boels gebruikt om nieuwe voertuigen, machines en aanverwante apparatuur aan te kopen voor haar verhuur- en leasingactiviteiten.
Klik hier voor het persbericht van de Europese Commissie.

Stek adviseert ELMA bij USD 45m investering in Carepay International

Advocaat:
Jasper Stek

Impact investeerder ELMA Investments heeft samen met private equity fonds IFHA en het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken via PharmAccess Group USD 45 miljoen geïnvesteerd in de Nederlands-Afrikaanse onderneming CarePay International. CarePay biedt in Kenya, Tanzania en Nigeria een snel groeiend mobiele telefonie-platform voor zorgbetalingen tussen financiers, zorgaanbieders en patiënten. Tot dusver zijn meer dan 4 […]

Stek adviseert Nuts Groep bij de overname van Robin Mobile

Advocaten:
Michaël Rijnja
Jeroen Timmermans
Fleur Vlassak

Nuts Groep, de vierde energieleverancier in Nederland, heeft alle aandelen verworven in de mobiele telecom provider Robin Mobile.
Robin Mobile werd in 2013 opgericht door Wilfred Rottier en
heeft naam gemaakt door als eerste SIM-only aanbieder een “onbeperkt” aanbod te introduceren, waarbij klanten voor een vast bedrag per maand een onbeperkt aantal MB’s, sms’jes en belminuten […]

Stek adviseert bij verkoop van Rooftop Energy aan NPM Capital

Advocaten:
Jasper Stek
Michaël Rijnja
Fleur Vlassak

Investeringsmaatschappij NPM Capital heeft een meerderheidsbelang genomen in Rooftop Energy Groep, een bedrijf actief op het gebied van ontwerp, financiering, voorbereiding, installatie en beheer van zonnecentrales op met name bedrijfsdaken in Nederland. De oprichters van Rooftop Energy Groep, Leendert Florusse en Raymond Steenvoorden, blijven aandeelhouder en actief in de onderneming. Sinds haar oprichting in 2011 heeft […]

Stek adviseert Corendon Holiday Group over de voorgenomen verkoop van de reisorganisatie en Nederlandse luchtvaartmaatschappij Corendon aan Triton

Advocaten:
Dierik Cras
Michaël Rijnja
Ruben Elkerbout
Mattijs Baneke
Tom van den Bosch

De Zweedse participatiemaatschappij Triton en Corendon Holiday Group hebben een voorlopig akkoord bereikt over de verkoop van de touroperator en Nederlandse luchtvaartmaatschappij Corendon aan een portfoliobedrijf van Triton. Via hetzelfde portfoliobedrijf heeft Triton recentelijk alle aandelen in de toonaangevende Europese touroperator Sunweb verworven en het is de bedoeling om beide bedrijven te laten fuseren tot een […]

Stek adviseert Templafy bij de overname van Iwriter

Advocaten:
Jasper Stek
Tom van den Bosch
Fleur Vlassak

De Deense marktleider op het gebied van template management software Templafy ApS heeft alle aandelen verworven in de Nederlandse merkidentiteit en template management software ontwikkelaar Master IT Solutions B.V., handelend onder de naam Iwriter. Templafy en Iwriter ontwikkelen beiden templates, waaronder huisstijlelementen zoals logo’s en gekoppelde bedrijfsdata, voor Power Point, Outlook, Word en Excel. Door de […]

Stek adviseert Audax Groep bij de overname van De Marskramer

Advocaten:
Jeroen Timmermans
Paulien Boiten

Audax Groep B.V. heeft franchise- en groothandelsorganisatie De Marskramer B.V. van Blokker Holding B.V. overgenomen. De Marskramer B.V. is eigenaar van de franchiseformules Marskramer, Prima, Novy en Toys2Play – in totaal 92 winkels – en verzorgt groothandelsactiviteiten. Stek heeft Audax Groep B.V. bij deze transactie geadviseerd.
Klik hier voor het persbericht. […]

Stek wint procedure voor Budget Energie

Advocaten:
Jan Bart van de Hel
Max Hetterscheidt
Michaël Rijnja

Stek heeft energieleverancier Budget Energie met succes bijgestaan in een kort geding tegen Blue Stone. Het geschil betrof de uitleg van een overeenkomst tussen partijen over de verkoop van energiecontracten. Stek heeft namens Budget Energie steeds gewezen op de taalkundige uitleg van de betreffende overeenkomst en de daaraan voorafgaande onderhandelingen tussen partijen (Haviltex & Meyer Europe […]

Stek succesvol voor Sena

Advocaat:
Jan Bart van de Hel

Stek heeft Sena met succes bijgestaan in een complexe procedure tegen muziekproducent All Music Publishing en een muzikant (AMP cs.). Sena regelt de rechten van muzikanten en producenten van muziek, onder andere door muzieklicenties af te sluiten met bedrijven en organisaties die muziek gebruiken (zoals radio- en televisiestations). Sena int en verdeelt de vergoeding waar muzikanten […]

Stek adviseert Sissy-Boy bij surseance

Advocaten:
Jan Bart van de Hel
Judith de Groot

Onlangs heeft het bestuur van winkelketen Sissy-Boy voorlopige surseance van betaling aangevraagd, nadat een potentiële overnamekandidaat / investeerder zich had teruggetrokken. Jan Bart van de Hel en Judith de Groot adviseerden Sissy-Boy daarbij. Inmiddels is de voorlopige surseance van betaling omgezet in een faillissement, waarna de curatoren van Sissy-Boy overeenstemming bereikten over een doorstart […]

Stek adviseert Stedin Groep over de verkoop van Joulz aan 3i Infrastructure

Advocaten:
Ruben Tros
Reijnoud Homveld
Vincent van der Gaag
Paulien Boiten
Jan Erik Janssen
Herman Wamelink
Stephanie Dielemans
Patou Courtens

Stek heeft Stedin Groep geadviseerd over de verkoop middels een controlled auction van Joulz aan 3i Infrastructure voor een koopprijs van EUR 310,4 miljoen. Voorafgaand aan het transactieproces heeft een carve-out van Joulz uit de Stedin Groep plaatsgevonden. Joulz bestaat uit de bedrijfsonderdelen Joulz Infradiensten en Joulz Meetbedrijf. Joulz Infradiensten faciliteert decentrale energievoorziening ‘achter de meter’ […]