Summer update SDE++ subsidy scheme: 2022 and beyond

In Nederland kunnen producenten van duurzame energie of CO2-reduceende technologie├źn subsidie aanvragen op basis van de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie. Deze subsidieregeling is een cruciaal instrument voor het behalen van de klimaatdoelen van de Nederlandse regering. In dit ILO artikel geeft Veii Jacobs een overzicht van de recente wijzigingen van de subsidieregeling en wordt vooruitgeblikt naar 2023.

Ook interessant

De duurzaamheidsambities van de Commissie: groene woorden, grijze daden

Linde Bremmer en Zita van den Bosch hebben een opinie geschreven in het recente themanummer Duurzaamheid van het tijdschrift Mededingingsrecht …

S.L. Boersen & J. Wind, een noot bij een arrest van het hof Den Bosch, JBPr 2022/30

Simon Boersen en Jochem Wind schreven een noot bij het arrest van het hof Den Bosch van 31 augustus 2021 …

Offshore wind energy developments in the Netherlands: road to 2030 and beyond

Windenergie op zee speelt een cruciale rol in het behalen van de Nederlandse klimaatdoelen en de transitie naar een emissie-vrij …