Skip to main content

Stek verwelkomt Esin Cumert

Advocaat:
Esin Cumert

Met veel plezier kondigen wij aan dat Stek Esin Cumert heeft aangetrokken als professional support lawyer in de praktijkgroep Ondernemingsrecht. Esin richt zich op fusies en overnames, herstructureringen en andere ondernemingsrechtelijke zaken. Zij werkt geregeld samen met internationale advocatenkantoren in cross-border transacties. Welkom Esin!