Skip to main content

Stek vertegenwoordigt Transavia voor het Gerecht van de EU

Advocaten:
Ruben Elkerbout
Mattijs Baneke

Stek heeft Transavia vertegenwoordigd tijdens een hoorzitting bij het Gerecht van de Europese Unie in een staatssteunzaak met betrekking tot de luchthaven van Pau in Frankrijk. Transavia heeft in oktober 2015 beroep ingesteld tegen een beslissing van de Europese Commissie, waarmee de Commissie aan Frankrijk de verplichting oplegde om onrechtmatig verkregen staatssteun terug te vorderen van Transavia. Transavia zou deze steun hebben ontvangen van de beheerder van de luchthaven van Pau. Op 26 oktober 2017 vond een hoorzitting plaats bij het Gerecht, waarin zowel Transavia als de Europese Commissie hun standpunten nader hebben toegelicht. Naar verwachting zal het Gerecht in de loop van 2018 een beslissing uitbrengen.