Skip to main content

Stek succesvol voor Liander in geschilprocedure tegen Notos Wind

Advocaat:
Martha Brinkman

Stek heeft netbeheerder Liander met succes bijgestaan in een geschilprocedure bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) naar aanleiding van een klacht van Notos Wind. De klacht hield in dat Notos Wind meende recht te hebben op een aansluiting groter dan 2 MVA op het lokale distributienet (de MS-ring) van Liander. Liander heeft toegelicht dat aansluitingen groter danĀ 2 MVA binnen haar verzorgingsgebied moeten worden gerealiseerd op het dichtstbijzijnde HS/MS-onderstation. Bij geschilbesluit van 24 januari 2018 heeft ACM de klacht van Notos Wind ongegrond verklaard.

Klik hier voor het geschilbesluit.