Skip to main content

Stek succesvol voor Eneco in principieel geschil met CertiQ

Advocaten:
Jan Erik Janssen
Stephanie Dielemans

Stek heeft Eneco met succes bijgestaan in een voorlopige voorzieningenprocedure bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) tegen een afwijzend besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat (de Minister) vertegenwoordigd door CertiQ B.V. CertiQ weigerde Engelse garanties van oorsprong in

Nederland te erkennen, naar de mening van Eneco in strijd met haar verplichtingen uit hoofde van het Europese en Nederlandse recht.

Bij uitspraak van 20 november 2018 heeft het CBb de Minister opgedragen de door Eneco aangeleverde Engelse garanties van oorsprong alsnog binnen veertien dagen te erkennen. Klik hier voor de uitspraak.