Skip to main content

Stek succesvol voor Enduris in baanbrekende uitspraak over precariobelasting

Advocaat:
Stephanie Dielemans

Na de uitspraak van de Hoge Raad van 26 juni 2016 (ECLI:NL:HR:2016:1267) heeft het gerechtshof Den Haag een baanbrekende uitspraak gedaan in een geschil over precariobelasting. Het geschil draait om een aanslag van EUR 544.695 opgelegd aan de netbeheerder Enduris door de gemeente Hulst. Het bezwaar van Enduris tegen deze aanslag is afgewezen en bij uitspraak van 15 november 2016 (ECLI:NL:RBDHA:2016:14428) heeft de rechtbank Den Haag ook het beroep van Enduris afgewezen. Bij uitspraak van 26 september 2017 (ECLI:NL:GHDHA:2017:2784) heeft het gerechtshof Den Haag deze uitspraak vernietigd en de aanslag verminderd tot een minimaal bedrag. Het gerechtshof oordeelde dat de gemeente Hulst als eigenaar van de grond contractueel verplicht is de elektriciteitsleidingen van Enduris te gedogen op grond van de met (een rechtsvoorganger van) Enduris overeengekomen contracten, waaronder de sectorbrede algemene voorwaarden, en uit dien hoofde niet gerechtigd is precariobelastingen te heffen. Klik hier voor de uitspraak van het gerechtshof en hier voor het artikel in de regionale krant PZC.