Skip to main content

Stek spreekt op congres Ontwikkelingen Mededingingsrecht

Advocaat:
Ruben Elkerbout

Op 13 oktober 2016 tijdens het jaarlijkse congres Ontwikkelingen Mededingingsrecht gaf Chris Fonteijn, bestuursvoorzitter van de Autoriteit Consument & Markt, in zijn speech een toelichting op het mededingingsrechtbeleid van de Autoriteit Consument & Markt. Ruben Elkerbout sprak vervolgens als commentator. In zijn speech gaf Ruben een kritische analyse van het handhavingsbeleid en de activiteiten van de Autoriteit Consument & Markt. Voor meer informatie over het beleid van de Autoriteit Consument & Markt of over deze speech en voor andere mededingingsrechtelijke vragen kunt u vrijblijvend contact opnemen met Ruben.