Skip to main content

Stek presenteert het Mededingingsrecht Platform 2012

Advocaten:
Jan Erik Janssen
Ruben Elkerbout

Jan Erik Janssen en Ruben Elkerbout hebben het Mededingingsrecht Platform 2012 bedacht. Dit nieuwe initiatief is vormgegeven samen met het bedrijfsleven. Tijdens het Mededingingsrecht Platform op 12 april 2012 komt de top van de mededingingspraktijk samen. Het doel is te komen tot een pragmatische, interactieve uitwisseling van best practices tussen beleidsmakers en toezichthouders en het bedrijfsleven. Het heeft alles in zich om de deelnemers concrete handvatten, inzichten en contacten te bieden voor de juiste beslissingen op het gebied van mededingingsrecht in de praktijk.