Skip to main content

Stek organiseert de jaarlijkse ontbijtsessie actualiteiten mededingingsrecht

Op dinsdag 7 februari 2017 organiseert Stek de Ontbijtsessie Actualiteiten Mededingingsrecht, waarin het mededingingsrechtelijk jaar 2016 de revue zal passeren.

De ontbijtsessie vindt plaats bij Stek aan de Vijzelstraat 72, Floor 7B te Amsterdam (voor een routebeschrijving klik hier). De sessie begint om 8.30 uur en duurt tot 10 uur.

De ontbijtsessie is bedoeld voor bedrijfsjuristen die met mededingingsrechtelijke vraagstukken te maken krijgen. Tijdens de ontbijtsessie presenteert Ruben Elkerbout in een informele setting een to-the-point praktisch overzicht van relevante mededingingsrechtelijke actualiteiten in 2016, in het bijzonder gewijzigde relevante regelgeving, belangrijke rechtspraak en de beschikkingspraktijk van de ACM en de Europese Commissie (met uitzondering van concentratiecontrole) in 2016. De voertaal van de sessie is Nederlands.

Geïnteresseerde bedrijfsjuristen die willen deelnemen zijn van harte welkom. Opgeven en het doorgeven van eventuele vragen en opmerkingen kan tot uiterlijk 3 februari 2017 per e-mail naar: ruben.elkerbout@stek.com