Skip to main content

Stek ook succesvol voor Alliander bij rechtbank Rotterdam over toegestane activiteiten

Advocaten:
Stephanie Dielemans
Jan Erik Janssen

In 2016 heeft Stek Alliander met succes bijgestaan bij Autoriteit Consument en Markt (ACM) in het handhavingsverzoek van RWE (Innogy) tegen Allianders dochters Allego (elektrisch vervoer), MPARE, EXE en HOOM. Bij brief van 9 februari 2016 en besluit van 22 april 2016 heeft ACM dit handhavingsverzoek afgewezen en geoordeeld dat de activiteiten van genoemde dochters in overeenstemming zijn met de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet (klik hier). Innogy en Nuon hebben beroep ingesteld tegen deze afwijzing bij de rechtbank Rotterdam. Bij uitspraak vanĀ  14 september 2017 heeft ook de rechtbank Rotterdam geoordeeld dat de activiteiten van de Alliander dochters zijn toegestaan en (i) het beroep van Nuon met betrekking tot Allego niet-ontvankelijk verklaard, (ii) de beroepen van Innogy en Nuon met betrekking tot MPARE niet ontvankelijk verklaard, en (iii) de beroepen met betrekking tot EXE en HOOM ongegrond verklaard. Klik hier voor de uitspraak.