Q&A: wat moet ik weten?

Q&A: wat moet ik weten?

Ambtenaren binnenlaten in mijn bedrijf?

 • Controleer dat de ambtenaren inderdaad voor uw onderneming komen. Als dat het geval is, dan hebben zij het recht binnen te komen.
 • U hebt op uw beurt het recht de identiteit van de ambtenaren te controleren en te verifiëren waarvoor zij komen (doelomschrijving onderzoek). Ook kunt u vragen de ambtenaren in een lege ruimte plaats te nemen en te wachten totdat de advocaten ter plaatse zijn. Meestal zijn de toezichthouders bereid om 30 minuten te wachten op de advocaten. In de tussentijd zullen zij mogelijk wel al bepaalde ruimtes willen veiligstellen, zonder het onderzoek te starten.
 • Zie verder ook de checklist voor de te nemen stappen bij een bezoek.

Ambtenaren binnenlaten in mijn huis?

 • De toezichthouders mogen ook woningen betreden, mits zij daarvoor toestemming hebben verkregen van de bewoner of van de rechter-commissaris. Vraag dus om bewijs hiervan.

Moet ik meewerken?

 • Er geldt een medewerkingsplicht en niet-meewerken of tegenwerken kan worden bestraft met hoge boetes.
 • Er zijn wel grenzen aan de medewerking die de autoriteit kan eisen. De gevraagde medewerking moet onder meer proportioneel zijn en geldt alleen voor zover het ziet op het doel van het onderzoek zoals uit de doelomschrijving volgt.

Wachtwoorden geven en toegang verschaffen?

 • Wachtwoorden om bijvoorbeeld in te loggen op ICT-systemen moeten worden afgegeven en toegang tot bepaalde plaatsen moet worden verschaft (mits deze relevant zijn voor het onderzoek).
 • De bevoegdheid van de toezichthouders om documenten in te zien en te kopiëren betreft papieren en digitale documenten. Digitaal onderzoek gaat volgens een specifieke werkwijze van de ACM.
 • Bekijk goed wat de exacte doelomschrijving van het onderzoek is. De toezichthouder mag alleen gegevens inzien en kopiëren die binnen deze doelomschrijving vallen. Persoonlijke documenten en correspondentie tussen de onderneming en haar advocaat (geprivilegieerde informatie) mogen in beginsel evenmin worden ingezien en gekopieerd.
 • Documenten die privé of geprivilegieerd zijn of buiten de reikwijdte van het onderzoek vallen, mogen door de toezichthouders vluchtig worden ingezien als dat noodzakelijk is om de aard van de stukken vast te stellen. Dit geldt echter niet als daarmee geprivilegieerde informatie wordt ingezien. Zorg er verder voor dat het ook bij vluchtig inzien blijft.

Inzage in laptops of telefoons?

Vragen beantwoorden?

 • Bij een verhoor mag altijd een advocaat aanwezig zijn.
 • Niemand is gehouden om tegen zichzelf te getuigen of een bekentenis af te leggen. Daarvoor geldt een zwijgrecht.
 • Als een vraag niet duidelijk is, vraag dan altijd om uitleg.
 • Beantwoord vragen naar waarheid en houd het antwoord beknopt en feitelijk.

De ambtenaren vertrekken – wat nu?