Help, ik heb een kartel

Help, ik heb een kartel

Ook buiten een bezoek van een autoriteit kunt u geconfronteerd worden met mededingingsrechtelijke misstanden. Bijvoorbeeld na ontdekking van een situatie die veel weg heeft van een kartel of ander serieus mededingingsprobleem. Wat moet u dan doen?

Het is in ieder geval belangrijk direct in actie te komen. De ACM en Commissie kennen beloningssystemen (clementiebeleid) voor bedrijven die misstanden melden, met boete-immuniteit voor de eerste melder. Met name bij uit elkaar vallende kartels kan er een race voor clementie ontstaan. Belangrijke stappen zijn in dergelijke situaties:

  • De oprichting van een klein en efficiënt projectteam (multidisciplinair: compliance, IT en externe advocaten). Het team vormt een vertrouwelijkheidscirkel en verricht nader onderzoek naar de mogelijke misstanden. Communicatie valt onder het legal privilege van de betrokken externe advocaten;
  • Een inventarisatie van de feiten, waarbij document retention, e-discovery en interviews belangrijke aspecten zijn;
  • Vaststelling van risico’s (wat is er gebeurd, is dat verboden, wat is de mogelijke boete en de kans daarop, wat zijn potentiële scenario’s);
  • Na vaststelling van de feiten en risico’s een keuze maken tussen de mogelijke vervolgstappen en oplossingen, bijvoorbeeld proactieve melding van misstanden of een correctieve oplossing;
  • Keuzes ten aanzien van andere aspecten, zoals de communicatiestrategie, disciplinaire maatregelen, retentiebeleid, compliance versterkende maatregelen en mogelijke internationale aspecten.

Mocht u onverhoopt met een mededingingsrechtelijke misstand of inval worden geconfronteerd, dan kunnen wij direct zorgen voor een soepel en gericht proces zodat u spoedig de juiste beslissingen kunt nemen. Ruben Elkerbout schreef een kort artikel over het vermoeden van een mogelijk kartel.