Checklist

Checklist onaangekondigd bezoek / inval ACM of EC

Start onderzoek

 1. Controleer en kopieer de legitimatie van de ambtenaren
 2. Controleer en kopieer het document met de beschrijving van het onderzoek
 3. Verzoek ambtenaren te wachten tot uw juridische ondersteuning aanwezig is
 4. Bespreek met de ambtenaren voorafgaande aan het onderzoek
  • wie namens uw onderneming eventuele vragen zal beantwoorden
  • of de autoriteit een kopie van de te kopiĆ«ren stukken zal verstrekken
  • of digitaal onderzoek wordt gedaan, om uw IT-specialist in te kunnen schakelen

Gedurende het onderzoek

 1. Controleer dat het onderzoek binnen de reikwijdte van de onderzoeksomschrijving blijft
 2. Noteer welke gegevens worden ingezien en geselecteerd
 3. Beantwoord vragen in het bijzijn van een juridisch adviseur

Einde onderzoek(sdag)

 1. Verzoek een kopie van gekopieerde stukken
 2. Maak heldere vervolgafspraken met de autoriteit
 3. Controleer bij verzegeling de zegel voorafgaande aan het aanbrengen en voorkom verbreking
 4. Bepaal relevante vervolgstappen, zoals eventuele interne en externe communicatie en intern onderzoek naar het onderwerp van het onderzoek

Download de Dawn Raid Checklist