Stek adviseert NVB over unieke stap in strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering

In de gezamenlijke strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering hebben vijf Nederlandse banken (ABN AMRO, ING, Rabobank, Triodos Bank en de Volksbank) besloten Transactiemonitoring Nederland (TMNL) op te richten. TMNL vormt een belangrijke aanvulling op hun eigen activiteiten op het gebied van transactiemonitoring. TMNL richt zich op het vaststellen van ongebruikelijke patronen in het betalingsverkeer die banken individueel niet kunnen ontdekken. De ondertekening van de aandeelhoudersovereenkomst vond op 8 juli jl. plaats. De bouw en ontwikkeling van TMNL zal gefaseerd gebeuren. Vooruitlopend op de voorgenomen wetswijziging starten de banken daar nu al mee, gegeven de urgentie van de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering en de steun van publieke partijen. Uitgangspunt is dat andere banken op termijn ook gebruik kunnen maken van TMNL.

Stek geeft advies en begeleiding aan NVB (Nederlandse Vereniging van Banken) en de vijf banken bij de mededingingsrechtelijke aandachtspunten in de samenwerking tussen de banken.

Bekijk de animatie hier om te zien hoe Transactiemonitoring werkt.

Klik hier voor het persbericht.

Ook interessant

Stek adviseert aandeelhouders Alliander N.V. over hybride converteerbare lening van € 600 miljoen aan Alliander N.V.

Stek adviseert Elanders AB en LGI Netherlands B.V. bij overname van Eijgenhuijsen Exploitatie B.V. en Eijgenhuijsen Precisievervoer B.V.

Stek adviseert Cargill bij het afsluiten van een Corporate Power Purchase Agreement met Vattenfall