Stek adviseert DELTA over Energieakkoord

Stek heeft multi-utility bedrijf DELTA geadviseerd over de mededingingsrechtelijke aspecten van het Nederlandse Energieakkoord, in het bijzonder over de daarin opgenomen verplichting tot sluiting van de kolencentrales die in de jaren ’80 van de vorige eeuw in Nederland zijn gebouwd. DELTA bezit en exploiteert indirect, via de gezamenlijke productie joint venture N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ, één kolencentrale (de BS-12) uit de jaren ’80. Op 26 september 2013 heeft de ACM een nieuwsbericht en analyse gepubliceerd waarin de ACM concludeert dat de afspraak over de sluiting van de kolencentrales waarschijnlijk in strijd is met het Nederlandse en Europese kartelverbod.

Ook interessant

Stek adviseert aandeelhouders Alliander N.V. over hybride converteerbare lening van € 600 miljoen aan Alliander N.V.

Stek adviseert Elanders AB en LGI Netherlands B.V. bij overname van Eijgenhuijsen Exploitatie B.V. en Eijgenhuijsen Precisievervoer B.V.

Stek adviseert Cargill bij het afsluiten van een Corporate Power Purchase Agreement met Vattenfall