Skip to main content

Technologie

Contactpersonen

Het Technologieteam is een multidisciplinair team van advocaten uit verschillende praktijkgroepen van Stek. Het team bundelt kennis over en ervaring in de technologiesector en kent een geïntegreerde aanpak vanuit verschillende juridische disciplines om zo goed mogelijk op uw wensen en behoeftes in te spelen. Het team kenmerkt zich door:

 • expertise in meerdere disciplines;
 • jarenlange ervaring in de technologiesector: start-ups, scale-ups, IT service providers, online platforms en diverse andere productontwikkelaars of dienstverleners in de technologiesector;
 • korte lijnen, snel schakelen en altijd partner betrokkenheid;
 • daadkrachtig, persoonlijk en deskundig advies;
 • toegankelijke topkwaliteit tegen scherpe tarieven.

Expertise

De leden van het team hebben ervaring met uiteenlopende vormen van juridische ondersteuning in de technologiesector, waaronder fusies en overnames, gerechtelijke procedures en mededingingsrechtelijke bijstand.

Fusies & Overnames

Onze teamleden begeleiden uiteenlopende M&A-trajecten in de technologiesector. Wij adviseren zowel ondernemers als bedrijven die (een deel van) hun onderneming verkopen als ook bedrijven die van plan zijn om een overname te doen. Wij hebben daarnaast bijzondere ervaring met technologiebedrijven die worden overgenomen door financiële investeerders of investeringsfondsen als aandeelhouders hebben. Wij adviseren onder meer over:

 • het begeleiden van overname-trajecten (waaronder due diligence onderzoeken);
 • het verrichten van legal audits inzake juridische compliance op diverse rechtsgebieden;
 • het opzetten van een management- of werknemersparticipatieplan;
 • het herstructureren van een groep of organisatie (bijvoorbeeld door fusie of splitsing);
 • het beoordelen van mogelijk toelaatbare concurrentiebeperkingen in het kader van een overname;
 • eventuele meldingsplichten bij de Autoriteit Consument en Markt, en hoe deze trajecten zo goed mogelijk kunnen worden doorlopen.

Compliance & contact met autoriteiten

De technologiesector ligt onder het vergrootglas van onder meer de mededingings- en privacy autoriteiten. Welke gegevens worden verzameld en wat gebeurt er met de verzamelde data? Wordt deze op onrechtmatige wijze gebruikt ten nadele van consumenten of concurrenten? Hoe werken de algoritmes? Komt prijsvorming wel vrij tot stand?

Het team heeft uitgebreide ervaring met de diverse toezichthouders en compliancevraagstukken zoals:

 • Heeft uw onderneming een machtspositie waardoor u aan speciale regels bent gebonden?
 • Wat zijn risico’s van uw algoritme?
 • Hoe moet u omgaan met prijsmonitoringsmiddelen?
 • Hoe voorkomt u verboden geo-blocking?
 • Wat is uw optimale distributievorm?
 • Hoe om te gaan met inspecties en onderzoeken (dawn raids) van de autoriteiten?
 • Voldoet uw onderneming aan de eisen die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegegevensbescherming en de ePrivacy regelgeving?
 • Hoe gaat u om met de rechten van betrokkenen?
 • Is uw onderneming voldoende ingericht op het adequaat afhandelen van datalekken?

Gerechtelijke procedures

Ondanks alle inzet gaat er iets mis bij uw dienstverlener of u. Of afspraken worden niet nagekomen, al dan niet door een verschil van inzicht. Of een toezichthouder treedt handhavend op tegen uw onderneming. Experts op het gebied van geschillenbeslechting staan u bij voor de optimale oplossing, of dit nu een regulatoir, commercieel, aandeelhouders- of aansprakelijkheidsgeschil is.

ERVARING

Hieronder geven wij een overzicht van eerdere zaken van de teamleden in de technologiesector, vaak vanuit een multidisciplinair perspectief:

Fusies & Overnames

 • advisering Rabobank bij de verkoop van fin tech start-up MyOrder aan beursfonds Ease2Pay;
 • advisering verkopend management bij verkoop meerderheidsbelang in IT-service provider IlionX aan Egeria;
 • advisering IT-bedrijf IlionX en Egeria bij overname van IT-service provider QNH Groep;
 • advisering verkopend management bij verkoop IT-bedrijf Portiva aan Green Park Investments;
 • advisering van Strypes (infrastructuur IT) bij uitkoop van beursfonds ICT NV;
 • advisering over gedeeltelijke uitkoop van een oprichter en voormalig CEO van een online-platform bedrijf.
Meer

Compliance:

 • advisering omtrent dynamic pricing door een dienstverlener;
 • gebruik van algoritmes door een online platform;
 • gebruik van prijsmonitoringsmiddelen door een producent.
Meer

Geschillenbeslechting

 • adviseren van een aandeelhouder en bestuurder van een grote softwareonderneming (o.a. op het gebied van dynamic pricing en prijsmonitoring) bij een omvangrijk aandeelhoudersconflict;
 • VBO Makelaar tegen Funda: misbruik van machtspositie Funda door discriminatie (ranking zoekresultaten, kosten en databasetoegang), schadevordering en vordering gelijke behandeling;
 • adviseren van een softwareonderneming bij een conflict met een internationale HR-dienstverlener over de samenwerkingsovereenkomst tussen partijen;
 • adviseren van een IT onderneming (o.a. op het gebied van monitoring tools and dashboarding solutions) bij een contractueel geschil met een leverancier;
 • Veerman q.q. (HPC Hard & Software Services B.V.) tegen NVM: vordering schadevergoeding wegens faillissement veroorzaakt door verplichtstelling NVM software.
Meer

Wilt u graag meer informatie hebben op welke wijze wij u kunnen helpen? Neem dan contact op met Berend Reuder (Mededinging en Gereguleerde Markten), Ruben Tros (Ondernemingsrecht) of Jan Bart van de Hel (Geschillenbeslechting).